โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

SQL กิจกรรมตรวจฟันของทันตกรรม ประยุกต์ใช้ดูครับ


DateTime : 2011-11-11 14:43:24
Post By : optimus
IP Address : 203.113.116.117

select  d.vstdate,d.vn,d.hn,concat(pt.pname,pt.fname,' ',pt.lname)as ptname,pe.age_y,d.icd,i.name as iname,i.tname,s.cc,
p.pttype,p.name as pttype_name,vn.pttype_in_region,vn.pttype_in_chwpart,pt.moopart,pt.tmbpart,pt.amppart,pt.chwpart
from dtmain d
left outer join vn_stat vn on vn.vn=d.vn
left outer join pttype p on p.pttype=vn.pttype
left outer join patient pt on pt.hn=d.hn
left outer join icd101 i on i.code=d.icd
left outer join person pe on pe.patient_hn=pt.hn
left outer join opdscreen s on s.vn=d.vn

where d.icd in ("z012","k020","k021","k022")  and d.vstdate between "2010-10-01" and "2011-09-30"
and pe.age_y>= 0
and pe.age_y<= 12
group by pt.hn
order by d.vstdate

 

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ