โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานเกณฑ์คงค้างแยกรายบุคคล ในกรณีปริ้นของอาจารย์เชต ไม่ออก


DateTime : 2012-03-15 13:10:47
Post By : huwko
IP Address : 118.174.143.162

opd

 

select vn.vstdate as vstdate ,pt.hn as hn,"        - " as an,pt.cid as cid ,
             concat(pt.pname,pt.fname, " " ,pt.lname)as ptname ,
             vn.pttype as pttype,ty.name as pttypename,vn.hospmain as hospmain ,
             concat(hos.hosptype," ",hos.name) as hosname,pt.chwpart as chwpart ,vn.income as income
             from vn_stat vn
             left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn
             left outer join pttype ty on ty.pttype=vn.pttype
            left outer join hospcode hos on hos.hospcode=vn.hospmain
             where vn.income<>"0" and (vn.vstdate between '2011-12-01' and '2011-12-31') and  vn.pttype='21'

 

 

ipd

 

select vn.dchdate as vstdate ,pt.hn as hn,vn.an as an,pt.cid as cid ,
             concat(pt.pname,pt.fname, " " ,pt.lname)as ptname ,
             vn.pttype as pttype,ty.name as pttypename,i.hospmain as hospmain ,
             concat(hos.hosptype," ",hos.name) as hosname,pt.chwpart as chwpart ,vn.income  as income
             from an_stat vn
             left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn
             left outer join pttype ty on ty.pttype=vn.pttype
             left outer join ipt_pttype i on i.an=vn.an
             left outer join hospcode hos on hos.hospcode=i.hospmain
             where vn.income <>"0" and (vn.dchdate between  '2011-12-01' and '2011-12-31') and  vn.pttype='21'


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

opd
 select vn.vstdate as vstdate ,pt.hn as hn,"        - " as an,pt.cid as cid ,
             concat(pt.pname,pt.fname, " " ,pt.lname)as ptname ,
             vn.pttype as pttype,ty.name as pttypename,vn.hospmain as hospmain ,
             concat(hos.hosptype," ",hos.name) as hosname,pt.chwpart as chwpart ,vn.income as income
             from vn_stat vn
             left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn
             left outer join pttype ty on ty.pttype=vn.pttype
            left outer join hospcode hos on hos.hospcode=vn.hospmain
             where vn.income<>"0" and (vn.vstdate between '2011-12-01' and '2011-12-31') and 
vn.pttype='21'

ipd
select vn.dchdate as vstdate ,pt.hn as hn,vn.an as an,pt.cid as cid ,
             concat(pt.pname,pt.fname, " " ,pt.lname)as ptname ,
             vn.pttype as pttype,ty.name as pttypename,i.hospmain as hospmain ,
             concat(hos.hosptype," ",hos.name) as hosname,pt.chwpart as chwpart ,vn.income  as income
             from an_stat vn
             left outer join patient pt on pt.hn=vn.hn
             left outer join pttype ty on ty.pttype=vn.pttype
             left outer join ipt_pttype i on i.an=vn.an
             left outer join hospcode hos on hos.hospcode=i.hospmain
             where vn.income <>"0" and (vn.dchdate between  '2011-12-01' and '2011-12-31') and 
vn.pttype='21'

หมายถึง สิทธิ์อะไรครับ  ในฐานอาจจะไม่มีหรือป่าว  เลยไม่แสดง ฮุฮุ


Post โดย :  decepticons Date: 2012-03-15 13:19:34 ip: 203.113.118.78