โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ANC ที่อื่นไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่ารบกวนด้วยครับทุกท่าน


DateTime : 2012-06-18 14:26:16
Post By : wauy
IP Address : 122.154.140.34

select pt.hn,concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname  ,a.*,
p.current_age,p.age_y,p.age_m ,p.cid,  h.address,h.road,v.village_moo,
v.village_name,t.full_name as full_address_name,p.patient_hn  , ats.labor_status_name
from person_anc a
left outer join person p on p.person_id = a.person_id
left outer join patient pt on pt.cid = p.cid
left outer join house h on h.house_id = p.house_id
left outer join person_anc_other_precare pr on pr.person_anc_id=a.person_anc_id
left outer join village v on v.village_id = p.village_id
left outer join labor_status ats on ats.labor_status_id = a.labor_status_id
left outer join thaiaddress t on t.addressid = v.address_id
where a.person_anc_id=pr.person_anc_id and a.discharge='N' and a.anc_register_date between '2011-10-01' and '2012-05-31'
group by pr.person_anc_id
order by anc_register_date asc


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

select pt.hn,concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname  ,a.*,
p.current_age,p.age_y,p.age_m ,p.cid,  h.address,h.road,v.village_moo,
v.village_name,t.full_name as full_address_name,p.patient_hn  , ats.labor_status_name
from person_anc a
left outer join person p on p.person_id = a.person_id
left outer join patient pt on pt.cid = p.cid
left outer join house h on h.house_id = p.house_id
left outer join village v on v.village_id = p.village_id
left outer join labor_status ats on ats.labor_status_id = a.labor_status_id
left outer join thaiaddress t on t.addressid = v.address_id
where a.person_anc_id not in(select person_anc_id from person_anc_other_precare  )  and a.discharge='N' and a.anc_register_date between '2011-10-01' and '2012-05-31'
order by anc_register_date asc

ฝากท้องครั้งแรกที่สถานพยาบาลเรา

ขอคำแนะนำด้วยครับ


Post โดย :  wauy Date: 2012-06-18 14:46:20 ip: 122.154.140.34