โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

เอ็กซ์เรย์ลองดูครับ


DateTime : 2012-09-25 14:11:19
Post By : wauy
IP Address : 119.42.75.87

select h.hn,concat(pt.pname,pt.fname,"  ",pt.lname) as ptname ,h.form_name,
a.regdate,w.name as wardname
from lab_head h
left outer join patient pt on pt.hn=h.hn
left outer join doctor d on d.code=h.doctor_code
left outer join vn_stat v on v.vn=h.vn
left outer join an_stat a on a.an=h.vn
left outer join kskdepartment k on k.depcode = h.order_department
left outer join ward w on w.ward = a.ward
left outer join iptadm adm on adm.an = a.an
left outer join lab_perform_status lp on lp.lab_perform_status_id = h.lab_perform_status_id
where a.regdate between "2009-10-01" and "2012-09-26" and w.ward="01"
group by h.hn, pt.pname,pt.fname,pt.lname
order by a.regdate asc
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

โทษทีแลปครับ


Post โดย :  wauy Date: 2012-09-25 14:12:44 ip: 119.42.75.87

select x.request_date,x.vn,x.an,x.request_staff,concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as ptname ,
i.xray_items_name  ,d2.name as request_doctor_name,xp.priority_name
from xray_report x
left outer join patient p on p.hn = x.hn
left outer join xray_items i on i.xray_items_code = x.xray_items_code
left outer join doctor d on d.code = x.report_doctor
left outer join kskdepartment k on k.depcode = x.request_depcode
left outer join doctor d2 on d2.code = x.request_doctor
left outer join xray_head xh on xh.vn = x.vn
left outer join xray_priority xp on xp.xray_priority_id = x.xray_priority_id
where x.confirm = "Y"  and x.confirm_read_film <> "Y"  and (x.request_date between "2009-10-01"  and "2012-09-25" )  and (x.an<>"") and p.pname="¹ÒÂ"
group by x.xn
order by x.vn asc
 


Post โดย :  wauy Date: 2012-09-25 14:27:49 ip: 119.42.75.87