โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

อาจารย์คะ ฝากเขียนรายงานต่อให้ทีคะ งงตึบ


DateTime : 2011-09-07 15:55:01
Post By : manaw
IP Address : 118.174.76.245

select pt.hn,ovst.vstdate as " วันที่รับบริการ ",pt.work_addr as"สถานที่ประกอบการ",
       concat (pt.pname,pt.fname,"  ",pt.lname) as " ชื่อ-นามสกุล ",
       pt.cid as " เลขประจำตัวประชาชน ",ov.hospmain,ov.hospsub,
       ov.pdx,ov.dx0,ov.dx1,ov.dx2,ov.dx3,ov.dx4,ov.dx5,icd.name as " อาการ ",
       d.licenseno as " รหัสแพทย์  ",
       ov.inc03 as " ค่าชันสูตร ",
       ov.inc04 as " ค่ารังสีวิทยา ",
       ov.inc05 as " ค่าตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ",
       ov.inc06 as " ค่าทำหัตถการ ",
       ov.inc08 as " ค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา ",
       ov.inc09 as " ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ ",
       ov.inc11 as " ค่าบริการทางทันตกรรม ",
       ov.inc12 as " ค่ายาและเวชภัณฑ์ ",
       ov.inc13 as " ค่าบริการทางกายภาพบำบัด ",
       ov.inc14 as " ค่าบริการทางการพยาบาล ",
       ov.income as " รวมค่ารักษาพยาบาล "
from vn_stat ov ,patient pt ,ovst ovst,doctor d,icd101 icd
where  ov.vn=ovst.vn and pt.hn=ov.hn
       and ov.vstdate between "2010-06-01" and  "2010-06-30"
       and ov.hn=pt.hn
       and d.code=ovst.doctor
       and ov.pdx=icd.code
       and ov.pttype="34" <----รหัสสิทธิประกันสังคมในเขต
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป็นรายงานประกันสังคมคะ  แต่หนูจะไม่เอาโรคเรื้อรัง   และอีกตัวคือเอาเฉพาะโรคเรื้อรัง    เป็นแยกแยกส่งแต่ใช้ฟอร์มเดียวกันคะ

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

งงกำบคำถามครับ  ช่วยขยายความอธิบายที่มาที่ไปด้วยครับ  จะได้ช่วยดูให้ถูกต้องตามความต้องการครับ


Post โดย :  decepticons Date: 2011-09-07 23:40:09 ip: 203.113.118.74

1.รายงานสิทธิประกันสังคม  แบบเฉพาะโรคเรื้อรัง 

2.รายงานสิทธิประกันสังคม แบบทุกโรค ที่ไม่มีโรคเรื้อรังคะ 

ที่ส่งไว้นี่คือคำสั่งที่เขียนไว้แล้ว แต่งงว่าจะแยกโรคยังงัยดีคะ

 

 


Post โดย :  manaw Date: 2011-09-08 14:01:11 ip: 118.174.73.174