โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานโรคหัวใจและหลอดเลือด แยกรายตำบล หมู่บ้าน


DateTime : 2011-09-14 11:16:55
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

select pt.tmbpart,pt.moopart,count(pt.hn) as counthn,pt.*,ov.*
from vn_stat ov ,patient pt ,ovst ovst
where  ov.vn=ovst.vn and pt.hn=ov.hn and ov.vstdate between "2011-01-01" and  "2011-05-31" and ov.hn=pt.hn
 and ov.aid like "3202%"
 and ov.age_y>= 15
 and ov.age_y<= 200
 and ( (ov.pdx like "I%")
 or (ov.dx0 like "I%")
 or (ov.dx1 like "I%")
 or (ov.dx2 like "I%")
 or (ov.dx3 like "I%")
 or (ov.dx4 like "I%")
 or (ov.dx5 like "I%")

)
     group by pt.moopart
     order by pt.tmbpart


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ