โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

หน่วยงานที่ส่งข้อมูลตุลาคม 2552 ให้เขตแล้ว


DateTime : 2010-03-20 21:33:42
Post By : apisak.k
IP Address :

เรียนทุกท่าน

ผมตรวจสอบข้อมูลใน http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/ 
พบว่ามีหน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้เขตค่อนข้างน้อยครับ โนนไทย, ชุมพวง, แก้งสนามนาง, ประโคนชัย, ชำนิ, ท่าตูม, จอมพระ, ลำดวน, บัวเชด, ภักดีชุมพล,
1. ส่งทาง URL ข้างบน ได้แก่ เนินสง่า, ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหาษัติศึก, 11619 เฉลิมพระเกียรติ, โคราชเมโมเรียล, พนมดงรัก
2. ส่งผ่านมาทางอีเมล์ ได้แก่ แคนดง, สูงเนิน, ห้วยแถลง, ชัยภูมิ, ปะคำ, ปักธงชัย, หนองบัวแดง, ครบุรี, วังน้ำเขัยว, ลำทะเมนชัย

แปลกใจว่าทางสุรินทร์ส่งน้อยมาก (หรือผม Query ผิด ??) โดยในวันจันทร์ผมจะแจ้งเป็นทางการทางเว็บไซต์ จึงแจ้งทาง admin ทุกท่านก่อน และแจ้งสมาชิกทาง Group mail OP/PP ของผมแล้วครับ (คิดว่าทุกท่านจะได้รับ)

ขอบคุณครับ
ก.ไก่ 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

พี่ไก่ส่งเป็นก้อน ตั้งแต่ เดือน

- ตุลาคม 52

- พฤศจิกายน 52

- ธัีนวาคม 52

- มกราคม 53

- กุมพา 53

 

ทั้งหมด 5 ก้อนใช่ไม่ใช่คับ 


Post โดย :  huwko Date: 2010-03-20 23:47:28 ip:

พี่ไก่ส่งเป็นก้อน ตั้งแต่ เดือน

- ตุลาคม 52

- พฤศจิกายน 52

- ธัีนวาคม 52

- มกราคม 53

- กุมพา 53

 

ทั้งหมด 5 ก้อนใช่ไม่ใช่คับ 


Post โดย :  huwko Date: 2010-03-20 23:49:35 ip:

 

อ้อเข้าใจแล้ว ส่ง ตุลาคม 52 ไปก่อน

แล้ว สปสช.ส่งลักษณะเดียวกันใช่ไม่ใช่คับ

 

 

ส่งไฟล์ OP/PP individual data (ช่องทางเฉพาะกิจเขต 9 นครราชสีมา)

เลือกไฟล์ :

1. ขอความร่วมมือส่งไฟล์ในรูปแบบ เช่น F12_10875_255211.zip
    - หลักที่ 1-3 เป็นประเภทไฟล์ที่ส่ง ได้แก่ F12, F18, FPP
    - หลักที่ 5-9 เป็นรหัสหน่้วยบริการ
    - หลักที่ 11-16 เป็นปี พ.ศ. และเดือนของการให้บริการ
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ apisak.k@nhso.go.th โทรศัพท์ 085-7730364, 044-248870-4 ต่อ 3424
3. กำหนดการส่งข้อมูลเป็นดังนี้

 

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553

  หมายเหตุ
1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลและข้อมูลการ ให้บริการการส่งเสริมป้องกันโรค วันที่ 20 มกราคม 2553 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./รพ.รัฐนอก สป.สธ. ทุกแห่ง (ยกเว้นสถานีอนามัย/ศสช.) ส่งข้อมูล 2 ช่องทางได้แก่
       1.1 ส่ง สปสช.ส่วนกลาง ผ่านเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op/ ตามกำหนด (เพื่อตรวจสอบ/ประมวลผลภาพรวมประเทศ)
       1.2 ส่ง สปสช.เขต ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://korat.nhso.go.th/opindiv/upload/ (เพื่อตรวจสอบ/ประมวลผล และจัดสรรงบประมาณ) *
2. สอ./ศสช./คลินิกชุมชนอบอุ่น/โรงพยาบาลเอกชน ส่งผ่าน สสจ. (ตามการกำหนดของ สสจ.)
3. สสจ.ส่งข้อมูลรวม (ตามข้อ 2.) ภาพจังหวัด/รายเดือนตามกำหนด
4. สปสช.เขต 9 นครราชสีมา รายงานผลผ่านหน้าเว็บไซต์ตามกำหนด
5. สนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OP-PP2010 (ดาวน์โหลดได้ที่ข้อ 1.1) เพื่อทราบคุณภาพข้อมูลเบื้องต้นก่อนการประมวลผลจริง

 


Post โดย :  huwko Date: 2010-03-20 23:51:27 ip:

จัดไปครับพี่ อาไปเท่านี้ก่อนครับพรุ่งนี้ส่งให้อีกครับพี่


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-21 00:07:43 ip:

ถึงเวลาส่งข้อมูลแล้วครับ ของผมจะเริ่มส่งวันนี้ครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-03-24 09:36:41 ip:

ส่งข้อมูลไปที่เขตแล้ว ครับ  12 แฟ้ม เป็น dbf  และ 18 แฟ้ม เป็น text หรือ dbf ก็ได้ครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-03-28 20:26:02 ip:

12 แฟ้มส่งออกเมนูไหนคับ

------------------------------------------------------------------------

แล้วส่งไปส่วนกลางต้องตั้งชื่ออะไรใหม่ไหมคับ..

 

แนบไฟล์ส่งมายังสปสช. :
           
 
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขการส่งข้อมูล
 
รูปแบบไฟล์ที่ส่ง
  18 แฟ้ม : F18_HCODE_YYYYMMDDHHMMSS.zip
12 แฟ้ม : F12_HCODE_YYYYMMDDHHMMSS.zip
PP แฟ้ม : FPP_HCODE_YYYYMMDDHHMMSS.zip
เช่น F18_11111_201002011111.zip

***นำไฟล์ใส่โฟลเดอร์ตามรูปแบบที่กำหนดก่อน zip

 
  ข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นต้องมี
  18 แฟ้ม : PERSON , SERVICE, DIAG
  12 แฟ้ม : PAT, OPD, CHT, ODX
  PP แฟ้ม : -

 


Post โดย :  huwko Date: 2010-03-28 21:03:19 ip:

12 แฟ้ม ส่งออกเมนู 16+9  ครับ ส่งชื่อไฟล์ตามที่ส่งออกม่ได้เลยครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-03-29 00:42:36 ip: