โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

แก้วันที่ Server


DateTime : 2010-03-24 17:21:21
Post By : huwko
IP Address :

Linux Shell : การใช้คำสั่ง grep เพื่อค้นหาคำในไฟล์

วิธีการทำงานของคำสั่ง grep คือจะอ่านไฟล์ที่เราต้องการค้นหาทีละบรรทัด แล้วดูว่าตรง (match) กับคำหรือรูปแบบที่เราต้องการค้นหาหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์โดยดีฟอลต์ที่ได้จากการรันคำสั่ง จะแสดงผลลัพธ์เป็นบรรทัดต่างๆ ที่ตรงกับคำหรือรูปแบบนั้นๆ
วิธีการใช้คำสั่ง
$ grep [OPTION] [FILE]
เราจะทดลองใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ /etc/passwd เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ โดยไฟล์ /etc/passwd นี้จะมีรูปแบบการเก็บแยกเป็นบรรทัดอยู่แล้ว
ตัวอย่างไฟล์ /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown

เริ่มต้นการใช้คำสั่ง

19 Jan
2010

Installing Tomcat 5.5.9 for Apache 1 & 2

The following can be used to get jsp pages to be accessed with apache .
Tomcat 5.5.9 has jsp 2 and

19 Jan
2010

เปลี่ยนชื่อไฟล์ แบบ Multiple files

ขั้นตอนการทำใน Linux
1. ไฟล์ชื่อ nameA_1 …. nameA_1000 อยากเปลี่ยนชื่อให้เป็น  snameB_1 …. snameB_1000
2.  สร้างไฟล์ Bash ชื่อ rename.sh
#!/bin/bash
for fil in `ls nameA_[0-9]*`
do
echo $fil
new=`echo $fil

14 Jan
2010

การเซตเวลามาตรฐาน

FreeBSD
เพิ่มใน /etc/crontab
0 23 * * * root /usr/sbin/ntpdate -u clock.nectec.or.th > /dev/null 2>&1
CentOS
#yum install ntp -y
#ntpdate clock.thaicert.nectec.or.th

12 Jan
2010

UpGrade Exim

วิธี UpGrade Exim ใน Directadmin + (FreeBSD และ CentOS)

Download File :  http://files.directadmin.com/services
เริ่มขั้นตอนการติดตั้ง
#wget http://files.directadmin.com/services/[file-path]
Centos :
# cp /etc/exim.conf /etc/exim.conf.bak
# rpm -Uvh

5 Jan
2010

การตั้งค่า php.ini ใน windows & linux

[LINUX]
สร้าง .htaccess ณ Root web
กำหนด ทีละบรรทัด
php_flag สำหรับการกำหนด แบบ 1 or 2 .. On or Off
php_value สำหรับการกำหนด แบบ ชนิดที่ต้องกำหนดชื่อ เช่น ob_gzhandle
php_value

5 Jan
2010

การเปลี่ยนวันและเวลาใน Server

Linux
#date 050914412007
05=เดือน 05
09=วันที่ 09
1441= 14 นาฬิกา 41 นาที
2007= ปี 2007
FreeBSD
#date 0804191801
08=ปี
04=เดือน
19=วัน
18=ชม.
01=นาที
อ้างอิง >> http://www.linuxsa.org.au/tips/time.html


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ