โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ด่วน! ประกาศยกเลิกข้อมูลและงดรับข้อมูล


DateTime : 2010-04-20 02:49:08
Post By : chinaga
IP Address :

ด่วน! ประกาศยกเลิกข้อมูลและงดรับข้อมูล

 ประกาศโดย คิดคม   เมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 14:25:26 น.


เรียนหน่วยบริการทุกแห่ง จากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มเปิดรับข้อมูล OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
เป็นต้นมานั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพจะขอแจ้งยกเลิกข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วก่อนหน้านั้นทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจาก
1. ในระยะแรกของการเปิดรับข้อมูลหน่วยบริการหลายแห่งยังไม่มีการปรับปรุงโปรแกรม เมื่อมีการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล พบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องของโครงสร้างและการบันทึกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
2. เนื่องจากยังไม่มีการตอบกลับข้อมูล รวมทั้งมีการแจ้งสถานะของการส่งข้อมูลหน้าเว็ปที่ไม่ถูกต้อง ทำให้หน่วยบริการมีการส่งข้อมูลซ้ำซ้อนเข้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลลดลง
3. ที่ผ่านมามีหน่วยบริการหลายแห่งแจ้งขอยกเลิกข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอยกเลิกข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมา
และหยุดรับข้อมูล ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเริ่มเปิดรับข้อมูลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มประมวลผลและตอบกลับข้อมูลได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2553
สำหรับปฏิทินการตัดยอดข้อมูลจะมีการปรับเปลี่ยนและแจ้งให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยทุกท่าน หากมีข้อสงสัยและข้อขัดข้องประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สปสช.เขต และสำนักบริหารจัดสรรกองทุน

ที่มา   http://op.nhso.go.th/op/news/NewsDetailAction.do?id=128


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ