โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ประกาศ การตรวจสอบโครงสร้างตารางข้อมูล


DateTime : 2010-04-21 22:28:20
Post By : chinaga
IP Address :

ประกาศ การตรวจสอบโครงสร้างตารางข้อมูล

 ประกาศโดย คิดคม   เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14:09:42 น.

เรียนหน่วยบริการและผุ้เกี่ยวข้อทุกท่าน ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศยกเลิกข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมดนั้น ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างตารางข้อมูลผิดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบโครงสร้างตารางข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งโดย
1. กรณีส่งเป็น Text File ต้องมี Field ครบและต้องเรียงลำดับตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะหากไม่ครบหรือไม่เรียงตามที่กำหนดจะทำให้การนำเข้าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือล่นลำดับ ทำให้การประมวลผลออกมาไม่ถูกต้อง
2. กรณีส่งเป็น dbf (เฉพาะ 12 แฟ้มเท่านั้น) ชื่อ Field จะต้องถูกต้องตามที่กำหนด หากไม่ถูกต้องระบบจะไม่นำข้อมูล Field นั้นเข้า และในแฟ้ม OOP Field DROPID ขอความร่วมมือตั้งชื่อเป็น DROPID หากตั้งชื่อมาเป็น DROP ระบบจะไม่นำเข้าข้อมูล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

http://op.nhso.go.th/op/news/NewsDetailAction.do?id=129


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ