โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

อย่าลืมส่งข้อมูล12+18 ให้ สปสช โคราชด้วยนะครับ หมดเขต 30 เมษายน2553


DateTime : 2010-04-30 08:52:33
Post By : chinaga
IP Address :

อย่าลืมส่งข้อมูล12+18 ให้ สปสช โคราชด้วยนะครับ หมดเขต 30 เมษายน2553

ส่งข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2552 - มีนาคม 2553

ท่านใดส่งแล้วบ้างครับ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

เรียน Admin ทุกท่าน

1. ปี 2553 รบกวนทุกท่านส่งข้อมูล (รพ.) 2 ช่องทาง ได้แก่
 - ส่งส่วนกลางที่ http://op.nhso.go.th/op/
 - ส่งเขตที่ http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/ (ต้องการพี่ๆ ช่วย setup LINUX ใครว่างยกมือเลยครับ ยินดีต้อนรับ)

2.ไฟล์ที่กำหนดคือ 12+18 หรือหาก export 18 ไม่ได้ก็ส่ง 12+8 ครับ (อยากได้ 12 เพื่อ monitor IP)

3. กำหนดการส่งตามตารางครับ (ส่งเลยกำหนดถือว่าส่งช้าครับ)

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553


4. ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ

ขอบคุณครับ
ก.ไก่


Post โดย :  chinaga Date: 2010-04-30 08:54:24 ip:

กำลังจะส่งครับลูกพี่


Post โดย :  huwko Date: 2010-04-30 10:09:50 ip:

 

ผลการส่ง  รพ.ผมอะคับ


Post โดย :  huwko Date: 2010-04-30 10:29:20 ip:
เรียน ผู้ดูแล OP/PP Individual Data ที่เคารพทุกท่าน
 
ผมมีเรื่องเรียนให้ทราบดังนี้
18 แฟ้ม
     - ขอขยายเวลารับข้อมูล 18 แฟ้มตุลาคม 2552 - เมษายน 2553 ส่งได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 (เดิม 30 เมษายน 2553)
     เหตุผลเนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ยังไม่สามารถรายงานผลการส่งข้อมูลเดือนตุลาคม 2552 ที่ทุกท่านส่งมาแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เกรงว่า หากส่งเพิ่มเติมเข้ามา (โดยไม่ทราบคุณภาพข้อมูลเดิมที่ส่งมาก่อนหน้านี้) อาจจะเป็นผลเสียของหน่วยบริการมากกว่าผลดี ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา โดยผม อภิศักดิ์ เข็มพิลา ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และจะแจ้งเป็นหนังสือราชการให้ทราบอีกครั้ง
     * หากหน่วยบริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและต้องการีส่งใหม่ สามารถดำเนินการได้ โดยทาง สปสช.เขตจะใช้ไฟล์ล่าสุดในการประมวลผลเท่านั้น
 
12 แฟ้ม
     - ยึดตารางการส่งข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
     - ปิดรับข้อมูล 12 แฟ้มตุลาคม 2552 ไปแล้วครับ และจะแจ้งผล/รายงาน on web อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 (ยึดตารางการส่งข้อมูลเดิม) ขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม และหน่วยบริการใดที่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ในรอบปกติ ก็สามารถส่งข้อมูลเพื่ออุทธรณ์ได้ (3% แต่ไม่เกิน point ปกติ) ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
     - ปิดรับข้อมูล 12 แฟ้มพฤศจิกายน 2552 - มีนาคม 2553 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 (ยึดตารางการส่งข้อมูลเดิม) โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการ upload เพราะทาง สปสช.สาขาเขต อาจจะไม่สามารถแจ้ง ERROR ทางโทรศัพท์/อีเมล์ ก่อนการประมวลผลได้ ซึ่งผลกระทบคือท่านอาจได้ 0 point ในเดือนที่ข้อมูลมีโครงสร้างไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์
     - ข้อมูลที่ผมได้รับทางการ upload ณ วันที่ 29/04/2553 เวลา 05.29 (ตามไฟล์แนบ) หากหน่วยบริการใดไม่ยังส่ง 12 แฟ้มโปรดเร่งดำเนินการครับ (ขออนุญาตไม่ตามทางโทรศัพท์ปละไม่รับทางอีเมล์)
 
* Point ที่ได้จากการประมวลผล จะยังไม่สามารถนำไปคิดเป็นงบประมาณได้
    เนื่องจากต้องนำไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับ 18 แฟ้มและ PP ก่อนการคิดคะแนนจริงในการจัดสรรงบประมาณได้
 
การส่งข้อมูลต่อจากนี้เป็นต้นไป ขออนุญาตไม่รับทางอีเมล์
    - โปรดส่งนช่องทาง upload ที่ http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/ เท่านั้น
    - ตรวจสอบผลการ upload ข้อมูลได้ที่ http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/_list.php
 
แนวโน้มปีหน้าอาจจะขอตัดกระบวนการส่งข้อมูลช้า/อุทธรณ์ (3%) เนื่องจาก
    - สร้างภาระให้หน่วยบริการและเขต เพราะเป็นการทำงานซ้ำซ้อน
    - เป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งตามระยะเวลา/กติกา ที่กำหนดไว้
    - สามารถปิดงาน/ตัดโอนงบประมาณได้เร็วภายในปี
    - โดยทางเขตจะนำเสนอประเด็นนี้ต่อคณะกรรมการ OP/PP indiv ระดับเขตพิจารณาอีกครั้ง
 
    ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่พยายามในการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับหน่วยบริการตามโครงสร้างได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลระดับจังหวัดและระดับเขตมีคุณภาพเช่นกันหากมีข้อเสนอแนะประการใด ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ยินดีรับไว้ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
 
ขอบคุณครับ
------
อภิศักดิ์ เข็มพิลา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
apisak.k@nhso.go.th , apisak.k@hotmail.com
044248870-4 ต่อ 3424, 085-7730364  
 

Post โดย :  chinaga Date: 2010-04-30 11:00:22 ip:

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ

 


Post โดย :  chinaga Date: 2010-04-30 21:45:33 ip: