โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ลูกพี่ของ Sql Join เอาชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด จาก Patient หน่อยคับ


DateTime : 2010-05-11 13:11:19
Post By : huwko
IP Address :

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

select concat(p.pname, p.fname,' ',p.lname) as ptname, p.moopart, t.full_name, p.addrpart, v.age_y, v.pdx

from vn_stat v

left outer join patient p on p.hn=v.hn

left outer join thaiaddress t on t.tmbpart=p.tmbpart and t.amppart=p.amppart and t.chwpart=p.chwpart

where v.vstdate between '2008-01-01' and '2008-01-10'

and ( (v.pdx >= 'J41' and v.pdx <='J46') or (v.pdx>='I05' and v.pdx<='I09') or (v.pdx='I11") or (v.pdx='I13') or (v.pdx>='I20' and v.pdx<='I52')

or (v.pdx>='I60' and v.pdx<='I69') or (v.pdx>='N18' and v.pdx<='N19') or (v.pdx='Z511') or (v.pdx>='E10' and v.pdx<='E11') )

and v.age_y>='65' and (p.amppart in ('06','19') and p.chwpart in ('45')) and v.hn not in (select hn from an_stat group by hn)

group by p.pname, p.fname, p.lname,p.moopart, t.full_name, p.addrpart

order by t.full_name, p.moopart,p.addrpart

ลองดูครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-05-11 13:15:19 ip:

thank you  มักมาก


Post โดย :  huwko Date: 2010-05-11 13:43:59 ip:

mr.huwko 

ทำเสร็จส่งขึ้นเว็บให้สมาชิกทดลองใช้เลยครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-05-13 23:48:20 ip: