โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ส่งงานแทพย์แผนไทยจากhosxp


DateTime : 2010-05-13 15:23:33
Post By : chinaga
IP Address :

code ส่งออก เปลี่ยนรหัสสถานพยาบาลเอานะครับ และวันที่ด้วยนะครับ

ส่งออกเป็น excel แล้วก็ตัดหัวออก save เป็น csv แล้วส่งขึ้นเวปครับ

http://203.157.81.28/ittm/index.php

คำสั่งส่งออก ของ  XXXXX-OPDDiag.csv------------------------------>

SELECT '10923' AS hospcode ,s.health_med_service_id ,
concat(g.health_med_organ_code,"-",t.health_med_operation_type_code,"-",i.health_med_operation_item_code)as operation_code,
d.service_price  ,d.health_med_organ_id ,s.health_med_doctor_id  ,
health_med_service_operation_time_minute  ,'O' ,1
FROM health_med_service s
right outer join health_med_service_operation d
 on(s.health_med_service_id=d.health_med_service_id)
left join health_med_operation_item i on d.health_med_operation_item_id= i.health_med_operation_item_id
left join health_med_operation_type t on t.health_med_operation_type_id=i.health_med_operation_type_id
left join health_med_organ g on g.health_med_organ_id=d.health_med_organ_id
 where s.health_med_service_type_id=1
and s.service_date between '2010-03-01'  and '2010-03-31'

--------------------------

คำสั่งส่งออกของ  XXXXX-Doctor.csv -------------------->

SELECT '10923' AS hospcode ,health_med_doctor_id  ,pname  ,fname  ,lname  ,
license_number  ,health_med_curriculum_id  ,health_med_educational_id ,
health_med_institute_type_id ,health_med_institute_id ,health_med_license_type_id  ,
health_med_doctor_type_id  ,health_med_curriculum_other ,health_med_educational_other  ,
health_med_institute_type_other ,space(200) As health_med_institute_type_no_other ,
health_med_institute_other  ,space(200) As health_med_curriculum_no_type_other ,
d.cid As cid
FROM health_med_doctor  h
left join doctor d on  d.licenseno=h.license_number

----------------------------
คำสั่งส่งออกของ  XXXXX-Diag.csv -------------------------->

select '10923' As hospcode, h.health_med_provider_id,h.health_med_provider_pname,
h.health_med_provider_fname,h.health_med_provider_lname,h.health_med_provider_license_no,
h.health_med_curriculum_id,h.health_med_educational_id,h.health_med_institute_type_id,
h.health_med_institute_id,h.health_med_license_type_id,h.health_med_provider_type_id,
h.health_med_provider_category_id,
space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,
d.cid from health_med_provider h
left join doctor d on d.licenseno=h.health_med_provider_license_no
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

แล้วให้ใช้คำสั่งไหนครับลูกพี่


Post โดย :  wauy Date: 2010-05-14 00:05:47 ip:

เข้าที่สายฟ้าครับ copy sql  วางได้เลยครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-05-14 08:52:36 ip:

ทำแล้วไม่เห็นมีไรออกมาเลยลูกพี่


Post โดย :  huwko Date: 2010-05-14 09:35:31 ip:

ขอแบบ one click service ได้มั้ย 


Post โดย :  jirachat Date: 2010-05-14 17:38:34 ip:

งงอ่ะท่าน  เรียกจากแฟ้มไหนหน๋อ

select '10921' As hospcode, h.health_med_provider_id,h.health_med_provider_pname,
h.health_med_provider_fname,h.health_med_provider_lname,h.health_med_provider_license_no,
h.health_med_curriculum_id,h.health_med_educational_id,h.health_med_institute_type_id,
h.health_med_institute_id,h.health_med_license_type_id,h.health_med_provider_type_id,
h.health_med_provider_category_id,
space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,space(100)as h,
d.cid from health_med_provider h
left join doctor d on d.licenseno=h.health_med_provider_license_no
 

มะเห็นมีรัยเลย 


Post โดย :  สบู่เหลว Date: 2010-05-14 21:02:20 ip:

เปลี่ยนรหัสสถานพยาบาลยังครับ จาก 10921 เป็นรหัสของเราเองนะครับ


Post โดย :  undo Date: 2010-05-17 10:47:57 ip: