โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ช่วยตรวจสอบด้วยครับฝากท้องก่อน12week


DateTime : 2010-05-25 23:13:59
Post By : wauy
IP Address :

select pt.hn,concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname  ,a.*,
p.current_age,p.age_y,p.age_m ,p.cid,  h.address,h.road,v.village_moo,
v.village_name,t.full_name as full_address_name,p.patient_hn  , ats.labor_status_name
from person_anc a
left outer join person p on p.person_id = a.person_id
left outer join patient pt on pt.cid = p.cid
left outer join house h on h.house_id = p.house_id
left outer join village v on v.village_id = p.village_id
left outer join labor_status ats on ats.labor_status_id = a.labor_status_id
left outer join thaiaddress t on t.addressid = v.address_id
where (a.discharge <> 'Y' or a.discharge IS NULL) and thalasseima_preg_age<'13'
and a.anc_register_date between '2009-10-01' and '2009-10-31'
order by a.anc_register_date asc


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ