โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ฝากน้องแมบครับลองเอาไปแก้ดูครับ


DateTime : 2010-05-25 23:35:29
Post By : wauy
IP Address :

select v.vn,v.age_y,v.pttype,v.pttypeno,v.sex,v.pdx,v.op0,v.rcpno_list,
ov.*,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,d.name as doctor
from vn_stat v
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join inc_opd_stat ov on ov.vn=v.vn
left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor
where v.vstdate between '2010-04-01' and '2010-05-25'
and v.pttype='34'  and v.income>0  and v.uc_money>0  order by v.vn

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ขอบคุณค่ะ ได้แล้ว


Post โดย :  mapmap Date: 2010-05-27 14:14:51 ip:

มันเป็นรายงานไร ลูกพี่เหวย 


Post โดย :  huwko Date: 2010-05-27 16:00:20 ip:

select ps.person_id,pt.hn,ps.patient_hn,ps.patient_link,ps.cid as person_cid,pt.cid as patient_id,ps.pname,concat(ps.fname,' ',ps.lname) as person_name,  concat(pt.pname,pt.fname,' ',pt.lname) as patient_name,
  h.address,v.village_moo,v.village_name, th.full_name
from person ps
left outer join house h on h.house_id = ps.house_id
left outer join village v on v.village_id = h.village_id
left outer join patient pt on pt.cid =  ps.cid
left outer join thaiaddress th on th.addressid =left(v.village_code,6)
where  ps.patient_hn='' or ps.patient_hn is null
order by  ps.person_id

 

ลองดูนะครับ


Post โดย :  dogmike Date: 2010-05-27 22:51:57 ip:

select v.vn,v.age_y,v.pttype,v.pttypeno,v.sex,v.pdx,v.op0,v.rcpno_list,
ov.*,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,d.name as doctor
from vn_stat v
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join inc_opd_stat ov on ov.vn=v.vn
left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor
where v.vn="530401000215" and v.vstdate between '2010-04-01' and '2010-05-25'

ตัวอย่างครับ

หรือเข้าดูในตาราง income เลยครับเช็คดูครับว่าตรงกันไหมครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-06-02 20:21:23 ip: