โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

3.53.5.27


DateTime : 2010-05-28 09:45:41
Post By : wauy
IP Address :

1 3.53.05.14 - เพิ่มระบบ conflict person cid check ในบัญชี 1 (ตรวจสอบความซ้ำซ้อนการบันทึกผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ กรณี 1 คน ถูกบันทึกในหลาย สอ. จาก datacenter)
- แก้ไข Bug ระบบ Inventory จำนวนรายการไม่ถูกตัด/หาไม่พบ จาก substock
- ปรับปรุงระบบสั่งยา Dispense mode เพิ่มระบบกำหนดสูตรการใช้ยา
- แก้ไข bug ระบบการบันทึกลายนิ้วมือผู้ป่วย จะมี error หากเลข running id ไม่ถูกต้อง
 
   
2 3.53.04.27 - ปรับปรุง HOSxP-PCU เพิ่มระบบรายงานผล Lab
- ปรับปรุงระบบ Inventory แก้ไขระบบแสดง stock card ให้แสดงผลได้เร็วขึ้น และ แก้ไขระบบสรุปข้อมูล stock_item_balance_history และแก้ไขระบบ item analysis
 
   
3 3.53.04.20 - แก้ไข Bug ตาราง clinicmember บันทึกข้อมูลไม่ได้
- เพิ่มหน้าจอ บันทึกข้อมูลฝังเข็ม
 
   
4 3.53.04.18 - แก้ไข Bug ระบบยกเลิกรายการค้างชำระผู้ป่วยใน
- เพิ่มหน้าจอ Inventory cube ในระบบรายงาน
 
   
5 3.53.04.17 - ปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานสินค้าคงคลัง
- ปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
- ปรับปรุงระบบข้อมูลรายการสินค้า เพิ่ม อัตราการใช้ / ประมาณการหมด / อายุสินค้า (Update อัตโนมัติ)
 
http://hosxp.net/index.php?option=com_changelog

หาความเปลี่ยนแปลงมาแจ้งด้วยครับพี่ๆ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ