โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานห้อง Lab โรงพยาบาลชุมพล


DateTime : 2010-07-06 10:53:50
Post By : huwko
IP Address :

SELECT ovst.hn,ovst.vn,ovst.vstdate, concat(patient.pname, patient.fname,' ', patient.lname) as fullname, lab_order.confirm,
  lab_items.lab_items_name,lab_order.lab_order_result, lab_order.lab_items_code,
  patient.informaddr, patient.addrpart, patient.moopart, patient.tmbpart,
  patient.amppart
FROM ovst ovst
inner join clinicmember c on c.hn=ovst.hn
INNER JOIN vn_stat ON (ovst.vn = vn_stat.vn)
INNER JOIN patient ON (vn_stat.hn = patient.hn)
INNER JOIN lab_head ON lab_head.vn = vn_stat.vn
INNER JOIN lab_order ON (lab_order.lab_order_number = lab_head.lab_order_number)
INNER JOIN lab_items ON lab_items.lab_items_code = lab_order.lab_items_code
WHERE ovst.vstdate BETWEEN '2009-10-01' AND
  '2009-10-31' AND ovst.vn = vn_stat.vn
ORDER BY ovst.vstdate


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ