โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

การแก้ไขยาไม่มีในจ่ายในSub Stock


DateTime : 2010-08-14 20:22:18
Post By : tano
IP Address :

*****สำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับ***  BackUp DATA 

ขั้นตอนการแก้ไข
   1.เปิดโปรแกรมใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบadmin หรือxxx
   2.ไปเพิ่มยาที่ สอ.ใช้โดยไปที่ Tool 
            System setting
            ไปที่ ยา และเพิ่มยาที่สอ.ใช้
            ไปที่ข้อมูลยา และค้นหา โดยใช้การค้นหารหัสมาตรฐานจาโปรแกรม
             เพิ่มยา สอ.โดยใช้เลขทะเบียนยา ตัวอย่าง Reg No. 1A 331/43
             ในช่อง Text/Reg No.search พิมพ์ 1A 331/43
             โปรแกรมจะคัดเลือกตัวยาที่สอ.ใช้มาให้
             กำหนดรูปแบบ ของยา หน่วยนับ คำค้นหาและวิธีใช้ให้สมบูรณ์มากที่สุด
   3.ตรวจสอบและเพิ่มยาที่มีใช้ในสอ.ให้ครบทุกตัว
       (เพิ่มเฉพาะที่เรามีใช้ใน สอ.)
             ***เพราะจะได้แก้ไขครั้งเดียวในตอนที่นำเข้าจากบัญชียาโรงพยาบาล*****      
   4.ไปที่ระบบคลังสินค้า
   5.ข้อมูลพื้นฐาน
   6.ไปที่รายการสินค้า
   7.ในรายการสินค้าจะมีเมนู ***นำเข้าจากบัญชียาโรงพยาบาล***
   8.ให้เรานำเข้ายาจากโรงพยาบาล โปรแกรมจะนำเข้ายาจากSystem setting ที่เราเพิ่มยาเข้าไปเข้ามาเป็นรายการสินค้าที่เรา
                    8.1)***นำเข้าจากบัญชียาโรงพยาบาล***
                    เพื่อเพิ่มยาที่มีใช้ในสอ.เข้าไปในโปรแกรม
                    8.2)ให้ตรวจสอบหน่วย
  9.นำเข้าเสร็จแล้วให้เราเลือกยาที่เราเพิ่มเข้ามาแก้ไข รายการสินค้าให้สมบูรณ์
         9.1 ขนาดบรรจุ หน่วยนับ หน่วยบรรจุ
         9.2กำหนดให้ยานี้เป็นเวชภัณฑ์  กำหนดราคากลาง
         9.3 รายการเชื่อมโยง  โดยใช้จากรหัสอ้างอิง
         9.4จัดเก็บที่คลัง เลือกตรงช่องว่าง จะมีปุ่มให้เราเลือกเป็นคลังสถานีอนามัย
         9.5คิดราคา ราคากลาง
         9.7 รหัส  รหัสเก่า 4หลัก เพิ่มเฉพาะรหัสใหม่(กรณีเราจะใช้ระบบINVENTORY อย่างสมบูรณ์)
         9.6บันทึก
 10.เสร็จแล้วให้ไปที่ระบบคลังสินค้า
         1.ข้อมูลพื้นฐาน 
         2.ไปที่บริษัทยา เลือกแก้ไข
         3.ไปที่เมนูรายการสินค้าที่จำหน่าย
         4.ด้านล่างของข้อมูลบริษัทจะมีเครื่องหมาย
            + (เพิ่มยา) ที่ต้องการจำหน่ายในโรงพยาบาล(บริษัท)
             - (ลบยา) ใช้กรณีนำเข้ามาผิด
         5.ให้เพิ่มยาที่เรานำเข้าจากบัญชียาโรงพยาบาล(จากข้อ 9)
          6. เลือกเฉพาะที่เรามีใช้จ่ายใน สอ.เท่านั้น
          7. เลือกยาทุกตัวที่เราใช้ในสอ.จนครบ
          8. เสร็จแล้ว อย่าลืมบันทึกนะครับ
  11.เสร็จแล้วให้ไปที่ระบบคลังสินค้า
           1.ข้อมูลพื้นฐาน
           2.เลือก Sub Stock
           3.เลือกชื่อคลังย่อย **จุดให้บริการจ่ายยา**
           4.ไปที่แก้ไข
           5.ไปที่รายการสินค้าที่สามารถเบิกจากคลังได้
                  ด้านล่างของข้อมูลคลังสินค้าย่อยจะมีเครื่องหมาย
                    + (เพิ่มยา) รายการสินค้าที่สามารถเบิกจากคลังได้
                    -(ลบยา) ใช้กรณีนำเข้ามาผิด
          6.ให้เพิ่มยาที่เราสามารถเบิกจากบริษัท(โรงพยาบาล) (จากข้อ 10)
          7. เลือกเฉพาะที่เรามีใช้จ่ายใน สอ.เท่านั้น
           8.เลือกยาทุกตัวที่เราใช้ในสอ.จนครบ
           9.เสร็จแล้ว อย่าลืมบันทึกนะครับ
    12.เสร็จแล้วลองไปบันทึกดูครับว่ามียาที่เราเพิ่มเข้าไปมั้ยในระบบการให้บริการ  ONE STOP SERVICE
    *****สำหรับยาที่เราเคยใช้ไปแล้วไม่ต้องลบออกนะครับ เพียวแต่ไปยกเลิกการใช้ยาในรายการสินค้า(เมนู ระบบคลังสินค้า รายการสินค้า กำหนดให้ยกเลิกการในใช้ยานี้โดยเลือก ยาและเลิกแก้ไข   ยกเลิกการใช้ยา )****
           นำไปใช้ดูครับ ติดขัดตรงไหนบอกด้วย เดี๋ยวหาวิธีแก้ไขให้ครับ
           สำหรับวิธีการ  คู่มือการนำเข้ายามีในระบบINVENTORY ที่อบรมไปทั้ง3รุ่นครับ เพิ่มเติม

สำหรับคู่มือ รออีกสักหน่อยครับ 

ราคากลางจากบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ประกอบ
ปี2551           
             

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ราคากลางยาบัญชียาหลักแห่งชาติ

ปี2542

ปี2551

  ใช้ประกอบในการบันทึกข้อมูลยา


Post โดย :  tano Date: 2010-08-14 20:47:08 ip: