โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ช่วยทำรายงานการเงินหน่อย พี่น้อง


DateTime : 2010-08-20 08:52:03
Post By : huwko
IP Address :

รายงานการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล  ประจำวันที่...........................
ลำดับ  HN ชื่อ สกุล สิทธิ์ผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด ชำระจริง ลูกหนี้สิทธิ์ ค้างชำระ เลขที่ใบเสร็จ    
                     


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

select concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname,  t.name as pttype_name,  v.*  from vn_stat v  left outer join patient p on p.hn=v.hn  left outer join pttype t on t.pttype=v.pttype  where v.vstdate between '2010-08-04'  and '2010-08-20' and   (v.rcpt_money>0)  order by v.vn

 

แบบนี้พอได้บ่


Post โดย :  huwko Date: 2010-08-20 09:06:40 ip: