โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

พี่ชิน เอาคู่มือการ Setup MySQL ขึ้นหน่อยคับ กำลังทำ Server FreeBSD


DateTime : 2010-02-08 22:21:52
Post By : huwko
IP Address :

ซ้อมมือไว้อะคับ... ขอบคุณคับ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

เอา Extradb ไปลองซ้อมดูครับลองแล้วได้ผลเป็นงัยแจ้งด้วยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังลองหลายๆๆแบบอยู่ครับ

useradd mysql
service mysql stop
rm -fr /var/lib/mysql
rm -f /etc/init.d/mysql*

cp my.cnf /etc/my.cnf
chmod 744 /etc/my.cnf

echo 'root  soft nofile 30000' >> /etc/security/limits.conf
echo 'root  hard nofile 30000' >> /etc/security/limits.conf
echo 'mysql soft nofile 30000' >> /etc/security/limits.conf
echo 'mysql hard nofile 30000' >> /etc/security/limits.conf

rpm -ivh MySQL-client-percona-5.1.30-3.rhel5.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh MySQL-shared-percona-5.1.30-3.rhel5.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh MySQL-server-percona-5.1.30-3.rhel5.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh Percona-XtraDB-1.0.3-6-5.1.30-3.rhel5.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh xtrabackup-0.8-1rc-1.rhel5.x86_64.rpm --nodeps --force
service mysql stop

echo 'ulimit -n 30000' >> /etc/init.d/mysql
service mysql start

mysql -e "create database hos"
mysql -e "grant all privileges on hos.* to sa@'%' identified by 'sa'"
mysql -e "grant all privileges on *.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option"
echo 'ulimit -n 30000' >> /etc/rc.conf

 

mysql

mysql>grant all on *.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option ;
mysql>grant super on  *.* to sa@'%' identified by 'sa' ;
mysql>flush privileges ;
 


Post โดย :  chinaga Date: 2010-02-10 00:12:19 ip: