โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ขอความคิดเห็นตารางการอบรม sql เบื้องต้นครับพี่น้อง


DateTime : 2010-08-22 12:14:57
Post By : chinaga
IP Address :

  ขอความคิดเห็นตารางการอบรม sql เบื้องต้น ต้องการให้เพิ่มส่วนไหนบ้างครับ ระยะเวลากำหนดไว้ที่ 2 วันครับ

###############################################    

   หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP และHOSxP_PCU
          เรื่อง “การสร้างรายงาน ด้วย Report Designer (ระดับพื้นฐาน)”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน Report Designer และสามารถออกแบบ สร้างและแก้ไขรายงานในโปรแกรม HOSxP และHOSxP_PCUระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP และHOSxP_PCU ภาษา SQL และสามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้
เนื้อหา
1. การใช้คำสั่งภาษา SQL เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้เพื่อการทำรายงาน
3. การใช้งานโปรแกรม Report Designer
3. การสร้างรายงานโดยใช้โปรแกรม Report Designer
4. การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน
สถานที่อบรมและวันเวลา
แจ้งให้ทราบภายหลัง
การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
NoteBook ที่มี RAM อย่างน้อย 1GB ติดตั้ง Windows XP, Windows 7 หรือ Windows Vista นำมา 1 เครื่อง ต่อ1 คน พร้อมติดตั้งโปรแกรม HOSxP หรือ HOSxP_PCU และฐานข้อมูลของรพ.หรือ สถานีอนามัย
ตารางการอบรม
1 ฐานข้อมูลและตารางใน HOSxP
รูปแบบคำสั่ง SQL
2 การใช้ function ในคำสั่ง SQL
คำสั่ง SQL สำหรับการจัดการข้อมูล
และการเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
การประยุกต์ใช้คำสั่ง SQL เพื่อการทำรายงาน
3 การใช้งาน Report Designer
การสร้างรายงานใหม่
การแก้ไขรายงาน
4 การใช้ Variable ในการสร้างรายงาน
การใช้ Function ในการสร้างรายงาน


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

แค่นี้ก็หัวฟูแล้ว 2 วัน   เพิ่มก็ .....มิกเซอร์แหระลูกพี่


Post โดย :  huwko Date: 2010-08-22 17:12:25 ip: