โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

มาแล้วครับ 3.53.9.9 http://www.hosxp.net/


DateTime : 2010-09-11 19:02:31
Post By : wauy
IP Address :

http://hosxp.net/index.php?option=com_changelog

ช่วยกันทดสอบ

1 3.53.09.08 - เพิ่มระบบ Online consult ในระบบ refer online (Onestop service)
- พัฒนาระบบค้ดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดัน ตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
- เพิ่มระบบส่งออกข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้า
- แก้ไข Bug ระบบส่งออก 18 แฟ้ม และระบบส่งสำเนาเข้า Datacenter (ทำงานเร็วขึ้น)
 
   
2 3.53.09.03 - แก้ไข bug ระบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
- เพิ่มตัวเลือกห้ามลงทะเบียนผุ้ป่วยใหม๋ที่มี CID ซ้ำกันใน System setting
- เพิ่มระบบส่งตรวจโดย SmartCard ใน One stop service
 
   
3 3.53.09.02 - เพิ่มระบบอ่าน SmartCard ที่ระบบเวชระเบียน (ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ / ส่งตรวจผู้ป่วย)
- เพิ่มระบบคัดกรองโรคซึมเศร้า ที่ระบบซักประวัติและ One stop service
- แก้ไข Bug ส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายวัน
 
   
4 3.53.09.01 - ปรับปรุงระบบการส่งออก 18 แฟ้ม
- เพิ่มระบบอ่านข้อมูลบัตรประชาชน จาก SmartCard reader (เริ่มทดสอบระบบอยู่ใน OPD Card ของ PCU mode)
- Merge ระบบคัดกรองโรคมะเร็ง
 

No. HOSxP Version Changelog Reference ..
1 3.53.09.08 - เพิ่มระบบ Online consult ในระบบ refer online (Onestop service)
- พัฒนาระบบค้ดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดัน ตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
- เพิ่มระบบส่งออกข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้า
- แก้ไข Bug ระบบส่งออก 18 แฟ้ม และระบบส่งสำเนาเข้า Datacenter (ทำงานเร็วขึ้น)
 
   
2 3.53.09.03 - แก้ไข bug ระบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
- เพิ่มตัวเลือกห้ามลงทะเบียนผุ้ป่วยใหม๋ที่มี CID ซ้ำกันใน System setting
- เพิ่มระบบส่งตรวจโดย SmartCard ใน One stop service
 
   
3 3.53.09.02 - เพิ่มระบบอ่าน SmartCard ที่ระบบเวชระเบียน (ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ / ส่งตรวจผู้ป่วย)
- เพิ่มระบบคัดกรองโรคซึมเศร้า ที่ระบบซักประวัติและ One stop service
- แก้ไข Bug ส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายวัน
 
   
4 3.53.09.01 - ปรับปรุงระบบการส่งออก 18 แฟ้ม
- เพิ่มระบบอ่านข้อมูลบัตรประชาชน จาก SmartCard reader (เริ่มทดสอบระบบอยู่ใน OPD Card ของ PCU mode)
- Merge ระบบคัดกรองโรคมะเร็ง
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

5555 มีมาใหม่ก็นำเสนอ 555


Post โดย :  x industry Date: 2010-09-11 19:23:10 ip: