โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ลูกพี่ช่วยตรวจสอบตารางspcltyให้แหน่ว่าถูกต้องบครับ


DateTime : 2010-09-30 18:43:23
Post By : weerawat49
IP Address :

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ


Post โดย :  weerawat49 Date: 2010-09-30 18:47:29 ip:

การตั้งค่าส่งออก 18 แฟ้มตัวใหม่ต้องตั้งค่าที่ ช่อง provis_code ด้วนะครับ

มี 4-5 หลัก

หลักที่ 1 = ประเภทของบริการ 0 = ผู้ป่วยนอก 1 = ผู้ป่วยใน

หลักที่ 2-3 = แผนกที่รับไว้รักษาตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

หลักที่ 4-5 = คลิกนิกย่อย/ตึก ให้ รพ.กำหนดเอง

รหัสคลินิก
รหัส  รายละเอียด
01 อายุรกรรม
02 ศัลยกรรม
03 สูติกรรม
04 นรีเวชกรรม
05 กุมารเวช
06 โสต ศอ นาสิก
07 จักษุ
08 ศัลกรรม
09 จิตเวช
10 รังสีวิทยา
11 ทันตกรรม
12 อื่นๆ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-10-04 09:13:01 ip:

ขอบคุณครับพี่ชิน


Post โดย :  weerawat49 Date: 2010-10-04 10:25:27 ip:

ฟอร์แม็ท 54 โปรแกรมใช้ provis_code เป็นตัวส่งออกนะครับและรหัสต้องเป็น 5 หลัก ดังนั้นต้องไปกำหนดรหัสที่ฟิลด์ provis_code ให้ครบ ตามที่พี่ชินอธิบายมา ตัวอย่างเช่น 01 อายุรกรรม ฟิลด์ provis_code ก็กำหนดเป็น 00100, 11 ทันตกรรมก็กำหนดเป็น 01100 ครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-10-18 21:29:00 ip: 58.9.42.239

การตั้งค่าส่งออก 18 แฟ้มตัวใหม่ต้องตั้งค่าที่ ช่อง provis_code ด้วนะครับ

มี 4-5 หลัก

หลักที่ 1 = ประเภทของบริการ 0 = ผู้ป่วยนอก 1 = ผู้ป่วยใน

หลักที่ 2-3 = แผนกที่รับไว้รักษาตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

หลักที่ 4-5 = คลิกนิกย่อย/ตึก ให้ รพ.กำหนดเอง

 

รหัสคลินิก
รหัส  รายละเอียด
01 อายุรกรรม
02 ศัลยกรรม
03 สูติกรรม
04 นรีเวชกรรม
05 กุมารเวช
06 โสต ศอ นาสิก
07 จักษุ
08 ศัลกรรม
09 จิตเวช
10 รังสีวิทยา
11 ทันตกรรม
12 อื่นๆ

 

งั้นขอรหัสที่ถูกต้องได้เลยไหมครับพอดีดูแล้วไม่เข้าใจครับ
 

ขอบคุณครับพี่ชิน

 


 

DateTime Answer 2010-10-04 09:13:01   ip :

Post โดย :  wauy Date: 2010-10-22 22:20:58 ip: 110.77.159.232

ต้วอย่างครับ ประมาณนัครับ

spclty name depcode ovstostlink spname shortname ill_visit spclty_guid no_service_charge no_service_charge_doctor oldcode nhso_code operation provis_code
01 อายุรกรรม 001 01 OPD MED   {63B115C6-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       01   00101
02 ศัลยกรรม 001 02 OPD MED*   {63B11A58-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       02   00202
03 สูติกรรม 001 03 OPD OBS   {63B11B7A-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       03   00303
04 นรีเวชกรรม 001 04 OPD OBS*   {63B11C9C-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       04   00404
05 กุมารเวชกรรม 001 05 OPD ORT   {63B11D96-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       05   00505
06 โสต ศอ นาสิก 001 06 OPD ORT*   {63B11E90-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       06   00606
07 จักษุ 001 07 OPD SUR   {63B11F94-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       07   00707
08 ศัลยกรรมกระดูก 001 08 OPD SUR*   {63B12110-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       08   00808
09 จิตเวช 001 09 OPD GYA   {63B12214-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       09   00909
10 รังสีวิทยา 012 10 X-Ray GYA*   {63B1234A-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       10   01010
11 ทันตกรรม 005 11 Dental BAB   {63B12444-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       11   01111
12 อนามัยมารดา 004 12 ส่งเสริมครอบครัว     {63B12534-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       12   01212
13 อนามัยเด็กดี 004 12 ส่งเสริมครอบครัว     {63B1262E-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       12   01213
14 วางแผนครอบครัว 004 12 ส่งเสริมครอบครัว     {63B1276E-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       12   01214
15 อื่น ๆ 001 12 อื่นๆ     {63B12868-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       12   01215
16 computer     computer     {63B12958-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       12   01216
96 คลินิกARV           {63B12A52-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}       12   01296
97 รับนม           {63B12B60-D968-11DF-9EDB-00215E74B7F0}   Post โดย :  chinaga Date: 2010-10-23 21:05:35 ip: 113.53.239.85