โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

DM HT SQL Report


DateTime : 2010-10-05 16:12:29
Post By : huwko
IP Address :

select dmht.*,p1.*,concat(p2.pname,p2.fname,' ',p2.lname) as person_name,
s1.person_dm_screen_status_name, s2.person_ht_screen_status_name ,
p2.age_y,h1.address,concat(v.village_name,' ËÁÙè ',v.village_moo) as village_name
from person_dmht_screen_summary p1
left outer join person_dmht_risk_screen_head dmht on  p1.person_dmht_screen_summary_id=dmht.person_dmht_risk_screen_head_id
left outer join person p2 on p2.person_id = p1.person_id
left outer join house h1 on h1.house_id = p2.house_id
left outer join village v on v.village_id = h1.village_id
left outer join person_dm_screen_status s1 on s1.person_dm_screen_status_id = p1.person_dm_screen_status_id
left outer join person_ht_screen_status s2 on s2.person_ht_screen_status_id = p1.person_ht_screen_status_id
where p1.bdg_year = 2553

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ