โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ประมวลคำสั่ง SQl Advance อบรม


DateTime : 2010-10-07 14:19:58
Post By : huwko
IP Address :

     ChangeReportSQL('SELECT person.*, house.*, village.* '
     +' FROM person INNER JOIN  house ON house.house_id = person.house_id '
     +'INNER JOIN  village ON village.village_id = house.village_id '
     +'where address_id in('+ GetMultipleList('select concat(address_id,village_moo) from village') +')');

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

อันนี้เขียน เลือกหมู่บ้านหรือเปล่าค่ะพี่


Post โดย :  manaw Date: 2010-10-07 16:00:07 ip:

select ovst.*,hospcode.* from ovst

inner join hospcode on hospcode.hospcode=ovst.hospsub

where hospsub in (select hospcode from hospcode where chwpart='32'

and ovst.vstdate between '2010-01-01' and '2010-01-31'


Post โดย :  huwko Date: 2010-10-08 10:04:27 ip:

http://www.delphibasics.co.uk   Delphi


Post โดย :  huwko Date: 2010-10-08 11:06:28 ip:

Value := FormatThaiDate('dd mmmm yyyy',StrToDate(copy(GetUserParameter(1),9,2)+ '/' + copy(GetUserParameter(1),6,2)+ '/' + copy(GetUserParameter(1),1,4)));


Post โดย :  huwko Date: 2010-10-08 11:24:03 ip:

Post โดย :  huwko Date: 2010-10-08 11:26:50 ip:

Post โดย :  huwko Date: 2010-10-08 11:27:23 ip:

http://isohunt.com/


Post โดย :  huwko Date: 2010-10-10 12:23:57 ip: