โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ลูกพี่Re-Visit OPD รวมจุดบริการ ภายใน 48 ชั่วโมงถ้าไม่เอา diag N180 รูปแบบรายงานต้องหน้าตาเปนอย่างไรครับ


DateTime : 2010-10-11 09:10:23
Post By : weerawat49
IP Address :

select v.* ,concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname,i.name as pdx_name,o.vsttime,d.name as doctor_namefrom vn_stat v

left outer join ovst o on o.vn=v.vn

left outer join patient p on p.hn=v.hn

left outer join icd101 i on i.code=substring(v.pdx,1,3)

left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor

where v.vstdate between "2010-06-01" and "2010-06-30" and v.lastvisit_hour <=48

order by v.vstdate,o.vsttime


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

รายงานตัวข้างบนเวลาเราrunแล้วได้แต่ถ้าเรายกเว้นn180รายงานต้องเป็นยังไงครับลูกพี่


Post โดย :  weerawat49 Date: 2010-10-11 10:38:16 ip:

ก็เติม pdx <>"n180"  เข้าไปในช่วง where งัย    แสดงว่าไม่ได้ไปอบรมเขียนรายงานที่ วีรระวัฒ กับที่รวมแพทย์


Post โดย :  x industry Date: 2010-10-11 11:19:23 ip:

select v.* ,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,
i.name as pdx_name,o.vsttime,d.name as doctor_name
from vn_stat v
left outer join ovst o on o.vn=v.vn
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join icd101 i on i.code=substring(v.pdx,1,3)
left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor
where v.vstdate between "2009-06-01" and "2009-06-30" and o.main_dep="011"  and v.pdx not in("N180") and v.lastvisit_hour <=48
order by v.vstdate,o.vsttime

หรือ ลองดูตามนี้คับเผื่อได้

select v.* ,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,
i.name as pdx_name,o.vsttime,d.name as doctor_name
from vn_stat v
left outer join ovst o on o.vn=v.vn
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join icd101 i on i.code=substring(v.pdx,1,3)
left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor
where v.vstdate between "2009-06-01" and "2009-06-30" and o.main_dep="011"  and v.pdx <>"N180" and v.lastvisit_hour <=48
order by v.vstdate,o.vsttime


Post โดย :  wauy Date: 2010-10-11 17:26:55 ip:

select v.* ,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,
i.name as pdx_name,o.vsttime,d.name as doctor_name
from vn_stat v
left outer join ovst o on o.vn=v.vn
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join icd101 i on i.code=substring(v.pdx,1,3)
left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor
where v.vstdate between "2009-06-01" and "2009-06-30" and v.pdx not in("N180") and v.lastvisit_hour <=48
order by v.vstdate,o.vsttime

ลืมครับ เผลอระบุแผนกครับ

select v.* ,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,
i.name as pdx_name,o.vsttime,d.name as doctor_name
from vn_stat v
left outer join ovst o on o.vn=v.vn
left outer join patient p on p.hn=v.hn
left outer join icd101 i on i.code=substring(v.pdx,1,3)
left outer join doctor d on d.code=v.dx_doctor
where v.vstdate between "2009-06-01" and "2009-06-30"  and v.pdx <>N180"  and v.lastvisit_hour <=48
order by v.vstdate,o.vsttime


Post โดย :  wauy Date: 2010-10-11 17:28:36 ip:

ได้แล้วครับลูกพี่ขอบคุณหลายๆๆได้ตั้งแต่กระทู้แรกแล้วครับไปอบรมอยุ๋บ่ฮู้เรื่องดอก ไปเมาไสลูกพี่มื้อนี้


Post โดย :  weerawat49 Date: 2010-10-11 20:01:46 ip: