โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ฝากความคึดถึงไปยังทีมแอดมึน ที่ไปอบรมที่กทม ด้วนนะคะ delphiเป็นงัยไม่รู้จัก


DateTime : 2010-10-26 12:57:09
Post By : pair
IP Address : 58.9.121.195

กลับมาอย่าลืมของฝากนะ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

 ยากมากครับ  ไม่รู้จะไปรอดหรือป่าว


Post โดย :  dogmike Date: 2010-10-26 13:04:58 ip: 203.113.118.77

สู้ๆ ค่ะ


Post โดย :  pair Date: 2010-10-26 13:10:24 ip: 58.9.121.195

แฟนเชตบ่    เอานี้ไปดู  เผื่อคิดถึงกัน


Post โดย :  huwko Date: 2010-10-26 19:19:33 ip: 61.90.121.238

โอสุดยอดเลยครับ

ตัวอย่างคำสังที่เรียนครับ โอ้ยตามไม่ค่อยทันเลยครับ

unit exsammanger;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    Panel4: TPanel;
    Button1: TButton;
    Panel5: TPanel;
    RadioGroup1: TRadioGroup;
    Button2: TButton;
    Edit1: TEdit;
    RadioGroup2: TRadioGroup;
    Button3: TButton;
    ListBox1: TListBox;
    ListBox2: TListBox;
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
    { Private declarations }
 public
    { Public declarations }
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
close ;
end;
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var score:integer;
begin
 score := 0;
 if Radiogroup1.ItemIndex = strtoint(listbox2.Items[0]) then
 begin
 score := score + 1 ;
 end;
 
 if Radiogroup2.ItemIndex = strtoint(listbox2.Items[1]) then
 begin
 score := score + 1 ;
 end;
 
 edit1.Text := inttostr(score) ;
 
end;
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
radiogroup1.Items.LoadFromFile('answer1.txt');
radiogroup2.Items.LoadFromFile('answer2.txt');
listbox1.Items.LoadFromFile('qution.txt');
radiogroup1.Caption := listbox1.Items[0];
radiogroup2.Caption := listbox1.Items[1];
listbox2.Items.LoadFromFile('testans.txt');
end;
 
end.

Post โดย :  chinaga Date: 2010-10-26 19:25:29 ip: 61.90.121.238

ง่ายๆคับ ไม่ยาก  อาจารย์ท่านสอนเข้าใจดี  ขั้นเทพเลย


Post โดย :  huwko Date: 2010-10-26 21:24:43 ip: 61.90.121.89

ผมปวดหัวมารอบนึงแล้ว 55555 ยังไงก็อย่าลืมก๊อปไฟล์วิดีโอจาก BMS มาด้วยนะครับ กลับมาเปิดดูทบทวนกันลืม สู้ สู้ ครับ เดี๋ยวจะหาเวลาแวะไปเยี่ยมเยือน BMS น่ะบ้านหลังที่ 2 ของผม


Post โดย :  smakui Date: 2010-10-26 23:34:51 ip: 58.11.49.159

ดูพวก พี่ๆๆๆเค้า  คงจะได้กันมาเยอะ (........) มาสอนน้องๆๆๆ บ้างเด้อลูกพี่


Post โดย :  ranja Date: 2010-10-27 16:56:39 ip: 203.113.116.117