โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

hosxp_pcu_3.53.11.4 มาแล้ว


DateTime : 2010-11-05 00:29:55
Post By : wauy
IP Address : 122.154.140.36

 ใครมีบ้างส่งขึ้นเว็บด้วยครับ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

จัดให้ครับพี่เสวย HOSxP PCU : http://bms-hosxp.com/hosxp/HOSxP_PCU_Setup_3.53.11.4.exe
เท่าที่ผมทดสอบนะครับ HosXp_PCU 3.53.11.4
1.โครงการ To be number one ยังคีย์ข้อมูลไม่ได้ครับขึ้น Error ก่อนถึงให้คีย์ข้อมูล
2.งานลดปัญหาสุขภาพื้เกิดจากอบายมุข ยังคีย์ข้อมูลไม่ได้ครับขึ้น Error ก่อนถึงให้คีย์ข้อมูล
3.ระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง NHSO ยังคีย์ข้อมูลไม่ได้ครับขึ้น Error ก่อนถึงให้คีย์ข้อมูล
4.ส่งออก 18 แฟ้ม ตามโครงสร้างปี 2554 ส่งออกได้ไม่มีErrorครับแต่ต้องเพิ่มProvis_Codeก่อนครับ(สำหรับสอ.ที่ยังไม่ได้เพิ่มนะครับ) สงสัยอะไรให้อ่านฉัน ตรงสงออก 18 แฟ้มนะครับ
5.ส่วนErrorอื่นๆHosXp_PCU 3.53.11.4 ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับ เพราะพี่ๆAdminทดสอบแล้ว ยังไม่มีรายงานErrorครับ
6.วัคซีนDTP-HBไม่ต้องคีย์แยกนะครับ คีย์เป็นDTP-HBเลยครับ เพราะโปรแกรมจะแยกให้เองเป็นDTPและHBแต่ต้องตั้งค่าตามรูปที่แนบมานะครับ(อ้างอิงจากพี่jdadmin1)และอ.ชัยพรแก้ไขให้ส่งเป็นรหัส แบบ 1:1 ให้แล้วครับใน HosXp_PCU3.53.11.3(อ้างอิงจากบอร์ดHosxp)
7.ส่งออก18แฟ้ม ตามโครงร้างปี 2554 อย่าเปลี่ยนDirectoryนะครับ ไม่อย่างนั้นจะError เพราะพี่ๆAdminทดสอบแล้วในHosXp_PCU 3.53.11.3 ขึ้นError ส่งไม่ได้ครับ
ที่ผมพูดมาทั้งหมดอาจจะอ้างอิงเป็นวิชาการไม่ได้นะครับ แต่น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยครับ


Post โดย :  Tracker Date: 2010-11-05 07:54:13 ip: 61.19.66.87

ขอบคุณครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-11-05 08:36:08 ip: 113.53.239.85

HOSxP Changelog

No. HOSxP Version Changelog Reference ..
1 3.53.11.04 - แก้ไขการนับยอดข้อมูล 11 รง.5 แยกวัคซีนในกรณีฉีดวัคซีน DTPHB
- เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลอสม. ที่ดูแลบ้านสามารถเพิ่มได้จากบัญชี 1 (ข้อมูลบ้าน)
- แก้ไขการนับยอดข้อมูลภาวะบกพร่องไทรอยด์ใน รายงาน 11 รง. 5 นับเฉพาะ รพ. (ไม่นับหากทำรายงานจาก HOSxP PCU
- เพิ่มระบบเวชศาตร์ฟื้นฟู ในระบบงานคัดกรองในโปรแกรม HOSxP PCU
- แก้ไข Bug ข้อมูลรายการยาในกรณีที่สั่งในงานแพทย์แผนไทย ให้มาแสดงที่ One Stop service
- แก้ไขระบบนัดของระบบงานบัญชีที่ 6 งานวางแผนครอบครัวให้สามารถนัดล่วงหน้า 84 วัน หรือกำหนดจำนวนวันเอง
- เพิ่มระบบคำนวนค่า BMI ใน One Stop Service
- แก้ไขการลงน้ำหนัก ส่วนสูง ให้ไปแสดงที่ระบบคัดกรอง เบาหวาน,ความดัน
- แก้ไขเงื่อนไขการหากลุ่มเป้าหมายไม่นับคนที่เสียชีวิตในบัญชีที่ 1 และแก้ไข bug การแสดงข้อมูลทะเบียนผู้เสียชีวิตไม่สมบูรณ์
- เพิ่มช่องชื่อบริษัทที่ทำงาน ในข้อมูลบุคคล บัญชี 1
- เพิ่มช่องการลงผลวินิจฉัย/ค่าบริการ ในระบบงานบัญชี 5 กรณีลงข้อมูลวัคซีนเด็กทั้งโรงเรียน
- เพิ่มช่องการลงผล ultrasound ที่ข้อมูลหญิงฝากครรภ์ บัญชี 2
- ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถระบุได้ว่าเยี่ยมโรคอะไรบ้าง
 
   
2 3.53.11.03 - เพิ่ม Pro. Dx ที่หจ้าจอสั่งผ่าตัดใต้”การวินิจฉัย” ชื่อว่า “Dx note”
- ปรับปรุงระบบบันทึก Diagnosis ของ xray ให้ลงได้มากกว่า 2 รหัส
- ขยายช่อง Provision Diagnosis ในหน้าจอห้องแพทย์ให้ลงได้หลายช่อง และขยายช่อง
- ปรับปรุงระบบ “ส่งเครื่องนับเม็ดยา” ในหน้าจอ OPD Mode3 เพื่อให้สามารถแยกห้องยา OPD สำหรับไม่ต้องส่งไปเครื่องนับได้
- เพิ่มปุ่ม EMR ในหน้าจอ IPD Mode3 สำหรับดูประวัติ
- ปรับปรุงระบบการแยกเก็บ CC ตามแผนก และมีชื่อ ผู้พิมพ์ กำกับสำหรับแต่ละ cc
- เพิ่มปุ่ม OPD scan ในหน้าจอ แพทย์ ซักประวัติ เพื่อสามารถเข้าไปดูประวัติได้ง่าย
- เพิ่มระบบ บันทึกจัดยาผู้ป่วยใน
- เพิ่มระบบ บันทึกจ่ายยาผู้ป่วยใน
- เพิ่มปุ่ม EMR สำหรับดูประวัติในหน้าจอ IPD Mode3
- แก้ไขการยืนยันการลบ(F6) ในหน้าจอ IPD Mode3 สำหรับการลบรายการยาที่ต้องการสั่งออก
- ปรับปรุง option คลิ๊กขวาใน IPD dispense ให้เหมือนกับ mode2 (แสดงวิธีใช้, แก้ไขราคา, เปลี่ยนสถานะการพิมพ์, พิมพ์ใบสั่งยา, กำหนดสูตรการใช้ยา, แสดงรูปยา, UE, แสดงรายการใน substock )
- เพิ่มปุ่ม “clear VT”และ”Clear CC” ในหน้าจอซักประวัติเพื่อให้เก็บตามของแต่ละแผนกที่ทำการคัดกรอง
- เปลี่ยน ปุ่ม add chart จาก F7 เป็น F12 เนื่องจากซ้ำซ้อน
- ปรับปรุงระบบการ confirm การลบรายการใบสั่งยาผู้ป่วยใน F6 ให้มีการถาม ยืนยันการลบในหน้า F2 ใน IPD dispense
- ปรับปรุงให้มีการบังคับลงข้อมูลการสั่งผ่าตัดจาก ward ได้แก่ ชื่อการผ่าตัด, ตำแหน่ง, ด้าน, สั่งผ่าตัดวันที่, เวลา, แพทย์ผู้สั่งผ่าตัด, การวินิจฉัย,ความเร่งด่วน, ชนิด,ความดันโลหิต, Consciousness, Resspiration และเพิ่มสีแดงในช่องที่บังคับลงข้อมูล
- เพิ่ม tab การดูผล lab ในหน้าจอลงบันทึกจ่ายยาให้ผู้ป่วย
- เพิ่มการดูค่า temperature นน ส่วนสูง BMI FBS BP ในหน้าจอ ลงบันทึกจ่ายยาให้ผู้ป่วย
- เพิ่ม VT CC PE BW HT BMI FBS Temp ในหน้าจอ OPD Dispense ให้หน้าจอจ่ายยาสามารถดูได้
- เพิ่ม doctor note “Dct note” ใต้ชื่อและ สิทธิ์การรักษา เพื่อเป็น note ที่ต้องติดตัวทกครั้งของหมอ ในหน้าจอการตรวจรักษา
- แก้ไขห้องจ่ายยา IPD ให้สามารถแยกคิวให้เป็นห้องต่างๆได้ โดยการ แก้ไขที่ ksk_department ให้ ฟิล ipd_visible =Y และคิวจะไปเก็บอยู่ใน ipt_order_no
- หน้าจอ IPd dispense กำหนดหน้า Profile sheet ให้ default เป็นวันที่ ปัจจุบัน
- เพิ่ม clolumn ผู้key ผู้จัด ผู้จ่าย ในระบบบันทึกจ่ายยา
- ปรับปรุงระบบการดึงชื่อแพทย์ จากห้องผ่าตัด เมื่อคลิ๊กที่แพทย์ผู้สั่งชื่อจะปรากฏในชื่อแพทย์ในtabรายการเวชภัณแพทย์ผู้สั่งไปยังแพทย์ผู้สั่ง ในด้านล่าง เมื่อกดเพิ่ม
- แก้ไขดึงเวลาที่ผ่าตัดจาก tab ทีมแพทย์ผ่าตัด มายังรายการผ่าตัดทั้งวันที่เข้าออก และเวลาเข้าออก
- ปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลออก 18 แฟ้ม ตาราง EPI ไม่กระจายรหัสวัคซีนรวม
- ปรับปรุงระบบ Inventory เพิ่มข้อมูลในระบบจัดซื้อ และเพิ่มปุ่ม Excel export ในหน้าจอต่างๆ
- เพิ่ม Check box Home Mar ในระบบ IPD Drug profile
- ปรับปรุงระบบ Datacenter emr เพิ่มการแสดงผลข้อมูลประวัติการเข้ารักษาตัว IPD
- เพิ่มระบบ Online sync visit data ที่ระบบห้องจ่ายยา (กำหนดค่าใน System setting)
- ปรับปรุงระบบ กำหนดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ ตามสิทธิ ที่ระบบห้องชำระเงิน ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยมีหลายสิทธิ
 
   
3 3.53.11.01 - ปรับปรุงระบบสั่งผ่าตัด ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบก่อนจึงจะสั่งได้
- ปรับปรุงระบบบันทึกค่าบริการผู้ป่วยใน หากผู้ป่วยถูกจำหน่ายแล้วจะบันทึกไม่ได้
- เพิ่มระบบตรวจสอบสิทธิ NHSO ไว้ในบัญชี 1
- เพิ่ม ช่อง Doctor note ที่ระบบห้องตรวจแพทย์
- ปรับปรุงระบบ IPD Dispense Mode 3 เพิ่ม Popup menu ให้เหมือน mode 2
- ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูล ipt_presc_machine ในระบบ IPD Drug Profile mode 2
- ปรับปรุงระบบ View opd scan
 


Post โดย :  wauy Date: 2010-11-05 09:58:02 ip: 122.154.140.37

ขออธิบายเรื่องวัคซีนนิดหนึ่งครับ ตามข้างบนคือรหัส vaccine_code ที่ผมยกตัวอย่างเป็น TestV1 นั้นไม่จำเป็นต้องกำหนดตามผมก็ได้ครับ บางแห่งกำหนดเป็น DTPHB1 ก็ต้องไปกำหนดที่ vaccine_combination เป็น DTPHB1 เพราะเวลาโปรแกรมจับจะจับที่ vaccine_code ที่เรากำหนดไว้ไปตรวจสอบที่ vaccine_combination ถ้าพบว่า vaccine_code ของทั้งสองตารางตรงกันโปรแกรมก็จะแยกให้เป็น DTP กับ HBV โดยอัตโนมัติครับ ข้อสำคัญต้องกำหนดรายการวัคซีนให้ถูกต้องคือ DTPHB1 แยกเป็น DTP1 / HBV2, DTPHB2 แยกเป็น DTP2 / HBV3, DTPHB3 แยกเป็น DTP3 / HBV4 สงสัยก็ถามมาในบอร์ดก็ได้ครับผมแวะเข้ามาดูบ่อย ๆ หรือจะให้ช่วยดูตารางที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนให้ก็ส่งตาราง vaccine, vaccine_combination, wbc_vaccine, epi_vaccine, women_vaccine, anc_service, student_vaccine, person_vaccine ไปที่อีเมล์ผมก็ได้ครับจะช่วยดูให้ครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-11-05 10:46:21 ip: 115.87.145.87

ขอบคุณพี่ smakui มากครับ   


Post โดย :  Tracker Date: 2010-11-05 11:39:38 ip: 61.19.66.159

มาแล้ว ลองเลย


Post โดย :  huwko Date: 2010-11-05 11:42:10 ip: 118.175.76.231

ไม่ต้องลงแยกกันน่ะครับ  เพราะมันเป็นวัคซีนคนละตัวกัน dtphb เป็นคนละตัวกันกับ dtp  และ hbv   ถ้ากำหนด wbc_vaccine และ vaccine_combination ถูก โปรแกรมดึงให้เลยครับ  และยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าที่จริงแล้วผู้รับบริการได้รับวัคซีนอะไร เป็น dtphb  หรือ dtp และ hbv  ถ้าแยกลงแต่แรก  ก็จะกลายเป็นรับวัคซีนอื่นไปเลยน่ากลัวน่ะครับ  ประวัติผิดจากความเป็นจริง

มีความสุขกับการใช้ทุกคนน่ะครับ  อิอิอิ

อ้อ  ทดสอบแล้วก็เวร์คดี  ไอ่ 3.53.11.4 เนี่ย  แต่เสียอย่างเดียว  ปุ่มส่งออก R506 กับ EPIDEM  สลับปุ่มกัน  พี่น้องเราชาว สอ งงตายหกเลย  ฝาก แจ้ง vender ผู้พัฒนาโปรแกรมนำเด้อ


Post โดย :  srmt Date: 2010-11-05 12:00:07 ip: 61.19.66.217

ประมาณนี้ได้ไหมครับ..


Post โดย :  rat Date: 2010-11-06 16:14:58 ip: 203.114.123.94

ส่งไฟล์ตารางที่ผมบอกด้านบนไปที่เมล์ผมครับจะแก้ไขให้ ถ้าดูตามรูปที่แนบถ้าเป็นตาราง person_vaccine ยังขาดอีกเยอะครับ ที่ผมกำหนดไว้้มีอยุ่ทั้งหมด 49 รายการที่ตารางนี้ครับ ส่งไฟล์ตารางวัคซีนไปที่เมล์ jd-rednote@hotmail.com เดี๋ยวผมแก้ไขแล้วส่งกลับคืนให้ที่เมล์นะครับ ตอนนี้กำลังทำคู่มือวัคซีนเพื่อให้ BMS จัดพิมพ์สำหรับคนที่ไปประชุมวิชาการที่เชียงใหม่อยู่เสร็จราว ๆ 80% ยังไม่มีเวลาตรวจสอบ/แก้ไข ถ้าไงจะโพสต์ขึ้นให้ทีม surinadmin ครับช่วงนี้วุ่นวายกับการขึ้นระบบสอ. 8 แห่งในเขตรับผิดชอบอยู่ด้วยอาจจะช้านิดนึง ถ้าจะให้เร็วก็ส่งตารางเข้าที่เมล์ก่อนเลยครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-11-06 21:12:33 ip: 58.9.247.179

ตามคำขอครับ ท่านอาจารย์ smakui

ลองเช็คให้ด้วยครับ ขาดตรงไหนขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-11-06 22:20:11 ip: 122.154.140.36

พี่ wuay และท่านอื่น ๆ ที่ส่งตารางวัคซีนไปให้ผมกรุณาส่งตารางดังนี้นะครับ

1. vaccine

2. vaccine_combination

3. wbc_vaccine

4. epi_vaccine

5. anc_service

6. women_vaccine

7. student_vaccine

8. person_vaccine


Post โดย :  smakui Date: 2010-11-07 00:44:21 ip: 58.9.247.179

ตารางวัคซีนของรพ.พนมดงรักส่งให้พี่ทักษ์ดงรักทางเมล์แล้วนะครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-11-10 14:17:02 ip: 58.9.234.68

ได้รับแล้วครับ และปรับแก้ไขแล้ว ขอบคุณมั๊ก ๆ คับ..


Post โดย :  virustub Date: 2010-11-10 16:44:52 ip: 203.114.123.94

ลิงค์ด้านล่าง ดาวน์โหลดตารางวัคซีน จากที่พี่ smakui ส่งให้ครับ..

www.surinadmin.com/userfiles/file/vac.rar 

 


Post โดย :  rat Date: 2010-11-10 16:57:02 ip: 203.114.123.94

ขออธิบายประกอบตารางอีกทีนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจแล้วจะทำให้ข้อมูลการให้บริการเพี้ยนไป ตารางวัคซีนที่ส่งให้รพ.พนมดงรักเป็นการแก้ไขเฉพาะการใช้งานของรพ.พนมดงรักนะครับ ห้ามสถานบริการอื่นนำไป append เข้าแทนตารางเดิมเด็ดขาดแต่ให้ตรวจสอบได้ครับว่ารายการวัคซีนแต่ละตารางมีรายการอะไรบ้าง ข้อสำคัญอีกอย่างคือห้ามแก้ไข / เปลี่ยนแปลงเลขลำดับวัคซีนในแต่ละตารางเด็ดขาดนะครับ คือมีบางตารางที่สามารถ append เข้าได้แต่ผมห่วงว่าจะเลือกตารางกันไม่ถูก รออีกสักวันสองวันผมจะโพสต์คู่มือให้นะครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-11-10 19:52:13 ip: 115.87.187.38