โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ลงข้อมูลอย่างไรให้สมบูรณ์ตามโครงสร้าง2554


DateTime : 2010-11-17 11:03:51
Post By : tano
IP Address : 223.206.197.4

การลงข้อมูลให้สมบูรณ์     ไฟล์สำหรับการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์

การลงรหัส506

โครงสร้างปี2554

ให้แก้ไขในบัญชี1ให้สมบูรณ์นะครับ

Seq_id

ข้อมูลในตาราง

ปรับให้ออก 1 เลขใน 1 วัน ถึงแม้จะมารับบริการมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน เนื่องจาก สปสช. จะจ่ายเงินให้แค่ Visit เดียว/วัน/คน (ใช้ nhso_seq_id จาก ตาราง ovst_seq) โดย seq_id ตัวใหม่ที่ส่งออก จะใช้คู่กับ clinic code จาก ตาราง spclty (ใช้ข้อมูลจาก field provis_code ซึ่งมีความกว้าง 5 หลัก ในตาราง spclty หากไม่กำหนดค่าใน field นี้ ระบบจะนำค่าจาก field nhso_code ออกมาแทน)fp จะส่งรหัส did เฉพาะยาในบัญชียาของโรงพยาบาล/สอ. ที่ถูกกำหนดว่าเป็นยาของงานส่งเสริมสุขภาพ (checkbox fp_drug) ควรกำหนดเอาไว้ก่อนส่งออก 18 แฟ้ม หากไม่กำหนด จะไม่มีข้อมูลใน field did ของตาราง fp และหากไม่ได้กำหนดรายการยา fp_drug เอาไว้ ระบบจะนำรหัสส่งออกจาก field did ในตาราง women_birth_control

ข้อมูลในตาราง

ข้อมูลในตาราง

กรณีส่งข้อมูลให้ สปสช. ให้

ตาราง

mch จะส่งออกก็ต่อเมื่อมีวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอด ในเดือนหรือในช่วงข้อมูลที่ส่งออกpp จะส่งออกก็ต่อเมื่อมีวันที่เยี่ยมเด็กแรกเกิดหลังคลอด ในเดือนหรือในช่วงข้อมูลที่ส่งออกCheck ตรง checkbox เนื่องจาก สปสช. ต้องการเฉพาะข้อมูล person เฉพาะผู้ที่มารับบริการใน package 18 แฟ้ม นั้นๆ person ปี 2554 จะตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ อาชีพ (eccupa) / การศึกษา (educate) / สถานะบุคคล (typearea) ให้ตรวจสอบข้อมูลในบัญชี 1 ก่อนส่งออก

d_update

 

[x] ส่งข้อมูล person เฉพาะผู้รับบริการในช่วง

ในทุกตารางของ 18 แฟ้ม จะใช้ วันที่/เวลา ที่ทำการแก้ไขข้อมูลจริงๆ ส่ง ยกเว้นในตารางนั้นๆ ยังไม่มีค่าใน field last_update ระบบส่งออกจะกำหนดค่าให้เป็นวันที่/เวลา ปัจจุบัน ก่อนส่งออก เพียงครั้งเดียว


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

คำสั่งที่error

TAMBON error 235
AMPHUR error  235
CHANGWAT error 235
ประชากรที่อยู่นอกเขตในบัญชี 1 ครับ

FSTATUS error 200
สถานะของผู้อยู่อาศัย 1.เจ้าบ้าน 2.ผู้อาศัย  อาจไม่ได้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ครับ


FATHER error 3233
MATHER error 2333
เลขประชาชน 13 หลักของพ่อ และแม่ ไม่ได้กรอกครับ

COUPLE error 234
เลขประชาชน 13 หลักของคู่สมรส ไม่ได้กรอกครับ
เสริมจากรูปที่พี่ดลโพส Couple_person_id หมายถึง เลข person_id ของคู่สมรสครับ


TYPEAREA error 34  
ชนิดทะเบียนบ้านไม่ได้กรอก


 


Post โดย :  tano Date: 2010-11-17 11:18:11 ip: 223.206.197.4

ปัญหาเหล่านี้ต้องขอบคุณ อ.เจดีย์มากเลยครับ


Post โดย :  tano Date: 2010-11-17 11:19:03 ip: 223.206.197.4