โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

pidและseqที่พบในserviceไม่ผ่านการตรวจสอบจากสนย.


DateTime : 2010-11-23 11:31:41
Post By : pcupraikla
IP Address : 113.53.104.51

เรียน  Surin Adminทราบ เนื่อจากพบปัญหาpidและseqที่พบในserviceไม่ผ่านการตรวจสอบจากสนย.ส่งผลให้แฟ้มDiag,Appoint,Drug,Proced,Epi,Nutriและดูเหมือนแฟ้มที่เกี่ยวข้องจะไม่ผ่านหมดเลยดังตารางข้างล่าง

ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:31:05
ผลการตรวจสอบฐานข้อมูล ประจำเดือน กันยายน พศ. 2553 03113 สถานีอนามัยตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
1. PERSON ข้อมูลจำนวน 7,285 Record
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน จุดที่ต้องแก้ไข
1 cid เลขที่บัตรประชาชน เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก 6,633 91% 652 9%
1
2 hid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน ไม่เป็นค่าว่าง 7,285 100% 0 0%  
3 pid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน ไม่เป็นค่าว่าง 7,285 100% 0 0%  
4 name ชื่อ ไม่เป็นค่าว่าง 7,284 100% 1 0%  
5 lname นามสกุล ไม่เป็นค่าว่าง 7,284 100% 1 0%  
6 sex เพศ อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,285 100% 0 0%  
7 birth วันเกิด (YYYYMMDD)/ ค.ศ. 7,283 100% 2 0%  
8 tambon ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน) อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง 7,283 100% 2 0%  
9 ampur อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน) อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง 7,283 100% 2 0%  
10 changwat จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน) อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง 7,283 100% 2 0%  
11 mstatus สถานะสมรส อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,285 100% 0 0%  
12 occupa อาชีพ อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,275 100% 10 0%  
13 race เชื้อชาติ อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง 7,285 100% 0 0%  
14 nation สัญชาติ อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง 7,285 100% 0 0%  
15 religion ศาสนา อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,285 100% 0 0%  
16 education การศึกษา อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,261 100% 24 0%  
17 fstatus สถานะในครอบครัว อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 1,446 20% 5,839 80% 2
18 dischar สถานะการสาเหตุการจำหน่าย อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,285 100% 0 0%  
19 ddisch วันที่จำหน่าย (YYYYMMDD)/ ค.ศ., DISCHAR เท่ากับ 1-3 7,282 100% 3 0%  
20 labor รหัสความเป็นคนต่างด้าว อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,274 100% 11 0%  
21 typearea สถานะบุคคล อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 7,269 100% 16 0%  
22 d_update วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล (YYYYMMDDHHMMSS)/ค.ศ. 7,285 100% 0 0%  
2. DEATH ข้อมูลจำนวน 204 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
1 cid เลขที่บัตรประชาชน อ้างอิง cid ในแฟ้ม Person 200 98% 4 2%  
2 pid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส pid ที่พบใน person 204

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ลองทำความเข้าใจตามนี้ดูครับ

ถ้าเป็นแบบ ปี 53 สาเหตุ Person เชื่อมโยงบริการไม่ได้ มาจากหลายสาเหตุ โดยหลักแล้ว Person+service+Diag จะเป็นการตรวจ เอา 
1.PID เป็นหลักตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Person ถ้าไม่สมบูรณ์ ก็จะแจ้ง Error ออกมาให้แก้ไขตาม error ของ Person ที่ขั้นต้น error ด้วย P
2.นำ PID ที่ตรวจสอบไม่ว่าจะ error หรือไม่ error ก็ตาม มาตรวจสอบร่วมกับ Service โดยนำ PID มาเชื่อมกัน
3.นำ Person+Service ตรวจสอบร่วมกับ Diag โดยนำ SEQ+Datesevice เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนเท่าที่เจอของ สอ.ผม พบ DateService ไม่ตรงกันเลยทำให้เชื่อมโยงบุคคลไม่ได้ ส่วนกรณีอื่นที่เจอก็คือ มี SEQ ที่หาข้อมูลบริการไม่ได้จากสาเหตุการรวม Person หรือ รวม HN เพราะ pcu_person_id ใน Ovst_seq ยังเป็นตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง  ซึ่งถ้า Person เจอ error เพียว 1 record ก็จะพ่วง error ไปทั้ง service + Diag ด้วย เท่าที่เจอก็ประมาณนี้ครับ

ตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้ไขครับ ต้องรออ.ชัยพรแก้ไขก่อนครับ  แนะนำ:ให้คีย์ข้อมูลบุคคลในเวชระเบียนผู้ป่วยให้สมบูรณ์ก่อนครับถึงค่อยนำเข้าPatientในระบบบัญชี1 เบื้องต้นน่าจะมีแค่นี้ก่อนครับ

 


Post โดย :  Tracker Date: 2010-11-23 11:54:50 ip: 61.19.66.148