โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

เรียน Surin Admin...ช่วยดูทั้ง 66 Recordให้ด้วยว่าต้องแก้ไขยังไง


DateTime : 2010-11-26 15:48:20
Post By : pcupraikla
IP Address : 125.26.114.239

ถ้าไม่สะดวกตอบทางนี้ส่งเป็นคู่มือทางe-mail.............pcupraikla@gmail.co.th..  Thank  you หลายๆครับผม

ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:31:05
ผลการตรวจสอบฐานข้อมูล ประจำเดือน กันยายน พศ. 2553 03113 สถานีอนามัยตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
1. PERSON ข้อมูลจำนวน 7,285 Record
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน จุดที่ต้องแก้ไข
1 cid เลขที่บัตรประชาชน เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก 6,633 91% 652 9% 1
17 fstatus สถานะในครอบครัว อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 1,446 20% 5,839 80% 2
2. DEATH ข้อมูลจำนวน 204 Record  
4 cdeath_a โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_a อ้างอิงรหัส ICD_10 TM  6 3% 198 97% 3
5 cdeath สาเหตุการตาย อ้างอิงรหัส ICD_10 TM  6 3% 198 97% 4
6 pdeath สถานที่ตาย อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. 6 3% 198 97% 5
7 d_update วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล (YYYYMMDDHHMMSS)/ ค.ศ. 0 0% 204 100% 6
3. CHRONIC ข้อมูลจำนวน 988 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
4 chronic รหัสวินิฉัยโรคเรื้อรัง อ้างอิงรหัส ICD_10_TM(โรคเรื้อรัง) 810 82% 178 18% 7
4. CARD ข้อมูลจำนวน 7,280 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
1 cid เลขที่บัตรประชาชน อ้างอิง cid ใน แฟ้ม person 6,630 91% 650 9% 8
6. DIAG ข้อมูลจำนวน 1,134 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
1 pid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส pid ที่พบใน service 542 48% 592 52% 9
2 seq รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส seq ที่พบใน service 542 48% 592 52% 10
7. APPOINT ข้อมูลจำนวน 65 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
1 pid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส pid ที่พบใน service 45 69% 20 31% 11
2 seq รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส seq ที่พบใน service 45 69% 20 31% 12
6 apdiag รหัสที่นัดมาตรวจ อ้างอิงรหัส ICD_10 TM  45 69% 20 31% 13
9. DRUG ข้อมูลจำนวน 382 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
1 pid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส pid ที่พบใน service 188 49% 194 51% 14
2 seq รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส seq ที่พบใน service 188 49% 194 51% 15
9 didstd รหัสยา 24 หลัก อ้างอิงรหัสยา (ตรวจสอบ19หลักแรก) 345 90% 37 10% 16
10. PROCED ข้อมูลจำนวน 297 Record  
ลำดับ ข้อมูล คำอธิบาย รายละเอียดการตรวจสอบ จำนวนผ่าน จำนวนไม่ผ่าน  
1 pid รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน รหัส pid ที่พบใน service 170 57% 127 43% 17
2 seq รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

แก้ไข e-mail  ตอบกลับใหม่นะจ๊ะ  พิมพ์ผิด  เป็น pcupraikla@yahoo.co.th  อิ..ๆ


Post โดย :  pcupraikla Date: 2010-11-26 17:32:47 ip: 125.26.114.239

ให้ตรวจสอบจากโปรแกรมOP-PPNHSO2554 V.1.0.7 beta เป็นหลักครับ แล้วดูError Code แล้วแก้ไขตามนั้นครับ ถ้าตรวจสอบจากโปรแกรมOP-PPNHSO2554 V.1.0.7 beta แล้วไม่มีErrorหรือมีErrorน้อย ข้อมูล18แฟ้มก็ไม่มีปัญหาครับ


Post โดย :  Tracker Date: 2010-11-26 17:39:59 ip: 125.26.115.113