โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

Crystal Report For VisualStudio 2010 สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม Version นี้เขาไม่ได้มีมากับ Studio Paket แล้วนะคับ


DateTime : 2010-11-26 21:37:07
Post By : huwko
IP Address : 180.180.32.85

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

http://www.thaiall.com/vbnet/crystal_pass_2var.htm

 

- http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa289936(VS.71).aspx
- Add Item โดยเลือก Crystal Report ใน Windows Application
- เลือก As a Blank Report
- ใน Field Explorer เลือก Right Click บน Parameter Fields + New
- ช่อง Name กรอกว่า groupofmyvar + ok
- แล้วลาก groupofmyvar จาก Field Explorer ไปวางใน Section1 (Report Header)
- กลับเข้า form1
- สร้าง CrystalReportViewer1 ใน form1
- สร้าง button1 และใส่ code ข้างล่างนี้ในปุ่ม เพื่อเรียกรายงานมาแสดง
        CrystalReportViewer1.ReportSource = "C:\CrystalReport1.rpt"
        CrystalReportViewer1.Refresh()
- ถ้าส่งตัวแปรเดียวก็ใช้ code ด้านล่างนี้
        Dim paramFields As New ParameterFields()
        Dim paramField As New ParameterField()
        Dim discreteVal As New ParameterDiscreteValue()
        paramField.ParameterFieldName = "groupofmyvar"
        discreteVal.Value = 5
        paramField.CurrentValues.Add(discreteVal)
        paramFields.Add(paramField)
        CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo = paramFields
- ถ้าเพิ่มตัวแปรใน CrystalReport ก็ต้องเพิ่ม code ให้กับปุ่ม
        Dim paramFields As New ParameterFields()
        Dim paramField As New ParameterField()
        Dim discreteVal As New ParameterDiscreteValue()
        '
        paramField.ParameterFieldName = "groupofmyvar"
        discreteVal.Value = "burin rujjanapan"
        paramField.CurrentValues.Add(discreteVal)
        paramFields.Add(paramField)
        '
        discreteVal = New ParameterDiscreteValue()
        paramField = New ParameterField()
        '
        paramField.ParameterFieldName = "oid"
        discreteVal.Value = "10248"
        paramField.CurrentValues.Add(discreteVal)
        paramFields.Add(paramField)
        '
        CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo = paramFields
        CrystalReportViewer1.ReportSource = "C:\CrystalReport1.rpt"
        CrystalReportViewer1.Refresh()
- สร้าง Command ใน Database Export ของ Crystal Report
และพิมพ์ว่า select * from [order details] where orderid={?oid} และเพิ่ม parameterlist ชื่อ oid เข้าไป


Post โดย :  huwko Date: 2010-11-27 09:23:00 ip: 125.26.114.69

http://www.thaicreate.com/dotnet/forum/047780.html

http://www.greatfriends.biz/webboards/msg.asp?id=114469

สามารถทำใน crystal report ได้เลยครับกำหนดที่ Field เลย โดยคลิกขวาเลือก Format Object

 
จากนั้นเลือก Tab Date and Time และ กด Customize และเปลี่ยนตรง Order ให้เป็น Date ตามรูปเลยครับ
 
เสร็จแล้วก็มาปรับรูปแบบตามต้องการเลยครับ แต่ Type ใน DB ต้องเป็น DateTime ด้วยนะครับ

Post โดย :  huwko Date: 2010-11-27 09:27:25 ip: 125.26.114.69