โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ตัวอย่างภาษา SQL


DateTime : 2010-12-02 18:31:14
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

เช่นหาผู้ป่วย Asthma

select vs.vn,p.cid,count(vs.vn) AS countVN,p.cid, concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,c.hn,c.regdate,c.begin_year,
p.moopart,p.informaddr,c.special_case,c.new_case,p.birthday,concat(ps.age_y,'-',ps.age_m,'-',ps.age_d) AS old,
s.name as subtype_name ,p.death,p.inregion,if (p.sex =1,'male','female') AS sex ,vs.main_pdx
,vs.pdx,vs.dx0,vs.dx1
from clinicmember c
left outer join patient p on p.hn = c.hn
left outer join person ps on p.cid=ps.cid
left outer join clinic_subtype s on s.clinic = c.clinic and s.subtype = c.subtype
left outer join vn_stat vs on c.hn=vs.hn
where c.clinic = '017' AND (c.regdate BETWEEN '2010-01-01' AND '2010-12-31') AND
(vs.main_pdx in(select code from icd101 where name  like  '%asthma%')
or vs.pdx in(select code from icd101 where name  like  '%asthma%')
or vs.dx0 in(select code from icd101 where name  like  '%asthma%')
or vs.dx1 in(select code from icd101 where name  like  '%asthma%'))
group by p.cid
order by p.moopart,c.number,c.regdate


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ผู้ป่วย COPD

 

select vs.vn,p.cid,count(vs.vn) AS countVN,p.cid, concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname,c.hn,c.regdate,c.begin_year,
p.moopart,p.informaddr,c.special_case,c.new_case,p.birthday,concat(ps.age_y,'-',ps.age_m,'-',ps.age_d) AS old,
s.name as subtype_name ,p.death,p.inregion,if (p.sex =1,'male','female') AS sex ,vs.main_pdx
,vs.pdx,vs.dx0,vs.dx1
from clinicmember c
left outer join patient p on p.hn = c.hn
left outer join person ps on p.cid=ps.cid
left outer join clinic_subtype s on s.clinic = c.clinic and s.subtype = c.subtype
left outer join vn_stat vs on c.hn=vs.hn
where c.clinic = '017' AND (c.regdate BETWEEN '2010-01-01' AND '2010-12-31') AND
(vs.main_pdx in(select code from icd101 where code  like  'j44%')
or vs.pdx in(select code from icd101 where code  like  '%j44%')
or vs.dx0 in(select code from icd101 where code  like  '%j44%')
or vs.dx1 in(select code from icd101 where code  like  '%j44%'))
group by p.cid
order by p.moopart,c.number,c.regdate


Post โดย :  huwko Date: 2010-12-02 18:47:41 ip: 118.175.76.231

รบกวนปรึกษาเรื่อง code ได้ใหมครับ

คือผมอยากจะลองหาผู้ป่วย DM ที่มีอาการแทรกซ้อนดังนี้ ตา ไต เท้า สมอง และ HT ที่มีอาการแทรกซ้อน ตา ไต หัวใจ สมอง

code ที่จะใช้หาอาการแทรกซ้อนของโรคจะเขียนได้อย่างไรครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผม


Post โดย :  onlinelp Date: 2010-12-15 13:09:24 ip: 203.113.122.234

เราก็ต้องรู้ว่า อาการแทรกซ้อน  Diag อะไร แล้วเราก็เอาไปใส่แทนคับผม


Post โดย :  huwko Date: 2010-12-15 21:11:53 ip: 119.31.72.161

รหัสโรคตามนี้ครับ

โรคเบาหวาน E100 - E149

ตา E103, E113, E123, E133, E143, H280, H360

ไต E102, E112, E122, E132, E142, N083

เท้า E105, E115, E125, E135, E145, I792

สมอง E100 - E149, I600 - I698


Post โดย :  onlinelp Date: 2010-12-16 09:42:26 ip: 203.113.122.234