โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

เทพ er_oper_code กระชับพื้นที่ด้วยครับ


DateTime : 2010-12-08 18:56:50
Post By : สบู่เหลว
IP Address : 113.53.248.66

check table er_oper_code.icd10tm for code
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 120
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 120
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 51
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 51
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 79
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 79
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 79
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 145
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 127
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 161
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 175
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 176
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 145
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 175
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 86
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 176
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 124
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 158
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 128
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167
Please check table er_oper_code.icd9cm for code 1


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ใส่รหัสicd9ที่ตารางer_oper_code ครับหายแน่นอน


Post โดย :  chinaga Date: 2010-12-08 19:03:28 ip: 113.53.239.85

Please check table er_oper_code.icd10tm for code 167

ความหมายคือ "กรุณาตรวจสอบรหัส icd10tm ที่ตาราง er_oper_code รายการลำดับที่ 167"

วิธีแก้ไขก็คือดูว่ารายการที่ 167 ในตาราง er_oper_code คือหัตถการอะไรก็นำรหัส icd10tm ของหัตถการนั้นมาใส่ในฟิลด์ icd10tm ของตาราง er_oper_code ครับ

Please check table er_oper_code.icd9cm for code 167

ความหมายคือ "กรุณาตรวจสอบรหัส icd9cm ที่ตาราง er_oper_code รายการลำดับที่ 167"

วิธีแก้ไขก็คือเอารหัส icd9cm ของรายการลำดับที่ 167 มาใส่ในฟิลด์ icd9cmของตาราง er_oper_code ครับ

รายการอื่น ๆ ก็ดูตามรายการที่มัน error ก็นำรหัสไปใส่ที่รายการนั้น ๆ ครับ


Post โดย :  smakui Date: 2010-12-08 20:56:56 ip: 119.42.98.247

ขอบคุณครับ smakui


Post โดย :  chinaga Date: 2010-12-09 08:44:02 ip: 113.53.239.85