โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

แผนการเรียนปริญญาโท วิศวกรรมคอม ม.ขอนแก่น อยากเรียนๆๆๆๆ มีที่ไหนส่งทุนให้เรียนบ้างคับ..


DateTime : 2011-01-03 15:01:28
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

ข่าว/ประชาสัมพันธ์


ทีมนักศึกษา วิศว.คอม มข. คว้ารางวัลในการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2010

2010-12-08 11:19:58
 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาและแนวทางในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และของข้อมูล จึงได้ร่วมมือจัดการแข่งขัน Network Security Contest 2010 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

การแข่งขันแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกเป็นการสอบแข่งขันข้อเขียนตามศูนย์สอบภูมิภาค ซึ่งทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ร่วมแข่งขัน 5 ทีม คือ

 1. ทีม Anonymous ประกอบด้วย นายเสฏวุฒิ แสนนาม นายธนวัฒน์ ตั้งตระกูล นายปรัชญา บั้งทอง
 2. ทีม กั๊บแก้ ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ อินทบุตร นางสาวนัฐยาณี ดาราช นางสาวสุภาวดี วนพงศ์ทิพากร
 3. ทีม Speed นายจงสวัสดิ์ สายอร่าม นายวิศัลย์ ประสงค์สุข นายวิวัฏฏะ มงคลจิตร
 4. ทีม Petdo นายนพ ภูมิไธสง นายเชษฐา พิลาฤทธิ์ นายธนวัฒน์ หงษ์ไทย
 5. ทีม SEN นายสุจินต์ น้อยเมล์ นายสุปรีย์ อริยะเดช นายเสฐียรพงษ์ ขันติวารี

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สองทีมคือ Anonymous และทีม Speed

รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร มีทีมนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าแข่งขัน 12 ทีม โดยเป็นการแข่งขันเชิงปฏิบัติ ผลการแข่งขัน ทีม Anonymous คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ ทีม Speed ได้รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท


ม.ขอนแก่น คว้าแชมป์ TESA Top Gun Rally 2010 ไปครองได้สำเร็จ เป็นสมัยที่ 2

2010-11-22 12:41:01
 

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอสที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด(ThaiEasyElec) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ได้จัดประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้ง 5 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 ทีม จาก 21 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกสุดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม (ยกเว้นทีมที่ 2 จะต้องมีผู้ได้รับรางวัลในเวทีการแข่งขันระดับประเทศและโลกมาก่อน) ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากอาจารย์ และกรรมการของแต่ละสถาบันมาเป็นอย่างดีทั้งด้านวิชาการ ทัศนคติ และสังคม โดยจะมีการสอนทฤษฏีในช่วงเช้า และปฏิบัติในช่วงบ่าย จะสะสมคะแนนในแต่ละหัวของแต่ละวัน จนครบ 5 วัน ซึ่งผู้เข้าประชันจะต้องแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ตามโจทย์ที่คณะกรรมการประกาศในแต่ละปี โดยหัวข้อการประชันในปีนี้คือ " ระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด" ( Quality Inspection for Smart Factory: Bottled Water) โดยมีผลประชันและรางวัลดังนี้

ผลการประชันและรางวัล

 • ชนะเลิศ KKU#2 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม iEmbed จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม KKU#1 จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รางวัลชมเชย ทีม PSU จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลขวัญใจ และมิตรภาพ ทีม iEmbed จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

Top Score for Each Topics:

 • Concept of Sensor & Board ทีม PSU จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Communication & Web Sever ทีม KKU#2 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • RTOS ทีม INC#16 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Conveyor & Integration ทีม iEmbed จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
 • Final Tune up ทีม iEmbed จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

นศ วิศวคอม มข ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมโครงการ INET Young WebMaster Camp ครั้งที่ 8

2010-11-22 12:29:51
 

นายจงสวัสดิ์ สายอร่าม ซึ่งเป็นนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมโครงการ INET Young WebMaster Camp ครั้งที่ 8

YWC เป็นค่ายปฏิบัติการชื่อดังในวงการเว็บไซต์ของไทย ฟักบ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา เตรียมก้าวสู่ โลกแห่งวิชาชีพวงการเว็บไซต์ ซึ่งได้รับ ความนิยมต่อเนืองเป็นปีที่ 8 ด้วยการสนับสนุน จาก INET (บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด มหาชน )

ในค่ายดังกล่าวจะมีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ การเป็นเว็บมาสเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเว็บมาสเตอร์ และมีจัดแข่งขันเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ "เว็บไทยจะไประดับโลก" โดยจะมีการจับกลุ่ม ประกอบด้วย Web Marketing, Web Design, Web Content และ Web Programming ทั้งหมดจะระดมสมอง(Brainstorming) เพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุดมาทำเป็นเว็บไซต์ต้นแบบ และนำเสนอให้คณะกรรมการ

นายจงสวัสดิ์ สายอร่าม เป็นสมาชิกของกลุ่มเว็บไซต์ที่ทำขึ้นชื่อว่า "Local guide center" เป็นบริการค้นหาไกด์ทัวร์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยจะมีการสมัครสมาชิกของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเป็นไกด์ประจำท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลก และกลุ่มนี้ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม โดยรางวัลที่ได้รับคือ การบริการ Domain ฟรี 1 ปี จากบริษัท DotArai, บริการ Hosting จากบริษัท P&T Hosting เป็นต้น


นศ วิศวคอม มข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Acer-Intel e-Publishing Business Model

2010-11-22 12:28:02
 

ทีม COE Power ของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย นายกิตติพงษ์ อินทบุตร นางสาวนัฐยาณี ดาราช และนายเสฐียรพงษ์ ขันติวารี โดยมี ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Acer-Intel e-Publishing Business Model Contest ในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมของรางวัลเป็น 1)เงินสด 20,000 บาท 2) รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน 1 คัน มูลค่า 45,000 บาท และ 3) Notebook ACER 1 เครื่อง มูลค่า 20,000 บาท โดยที่ทีม COE Power ได้ส่งโปรแกรมเข้าประกวดสองโปรแกรม 1)โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยี ASP.net 4.0 เป็นตัวจัดการรูปแบบการแสดงผล ระบบจัดการสมาชิก จัดการการซื้อขายสินค้า และการเผยแพร่ผลงาน(สินค้า ทั้งไฟล์หนังสือ ไฟล์เสียง และไฟล์วิดีโอ) 2)โปรแกรมที่ทำงานอยู่ในฝั่งของไคลเอนต์พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี WPF เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ให้เหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหนังสือ(ไฟล์ภาพ) วิดีโอ หรือเสียง ได้ทำการรวบรวมและใส่รายละเอียดให้กับผลงานของตนเอง


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TinyOS

2010-10-20 15:47:04
 

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโทที่สนใจ TinyOS เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TinyOS โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟต์แวร์บน TinyOS จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2553 นี้ ณ ห้อง EN4412 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร EN04


แผนการศึกษา ป.โท ใหม่เริ่มใช้ ภาคการศึกษาต้น ปี 2553

2010-03-16 13:57:34
 

ชี้แจงสำหรับนักศึกษา ป.โท แผนการศีกษาใหม่นี้เริ่มใช้ ภาคการศึกษาต้น ปี 2553


ภาควิชาฯ ได้รับการรับรอง IPv6 Enable WWW จาก IPv6 Forum

2009-06-25 13:34:29
 

IPv6 Forum เปิดให้องค์กรที่สามารถเชื่อมต่อ IPv6 เข้าร่วมโครงการ IPv6 Enabled Program เพื่อขอรับความสามารถในการเชื่อมต่อเว็บผ่าน IPv6

ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการขอรับการทดสอบ และผ่านการรับรองในวันที่ 25 มิถุนายน 2552

Basic Level IPv6 Enabled WWW
ID: W1-TH-00000213
URL: gear.kku.ac.th
Organization: Khon Kaen University
Regional/Country: TH
Tag: Education Site


ตัวอย่างข้อสอบคัดเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2009-04-27 18:15:32
 

ตัวอย่างข้อสอบคัดเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2551


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 41

2009-04-27 18:13:17
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 41
(CoE14) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2551


ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสัมมนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2008-11-11 18:12:03
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการสัมมนาร่วมระหว่างคณาจารย์ของทั้งสองภาควิชาขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2551 ณ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อระดมความคิดในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทั้งสองภาควิชา อาทิเช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกัน, การจัดการห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและห้องปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย, การจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research group) เพื่อให้มีทิศทางในการทำวิจัยที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์, โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบ (PCB prototyping lab) ในอนาคต และการสร้างเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของทั้งสองภาควิชาเพื่อให้นักศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยในการนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

http://portal.gs.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=364:-qq-&catid=1:2009-03-02-11-42-40&Itemid=4

ปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 Print E-mail
ปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับที่
รายการ
ภาคต้น
ภาคปลาย
1
ประกาศรับสมัคร 1 ธันวาคม 2553 1 กรกฎาคม 2554
2
ขายใบสมัครทางไปรษณีย์และทางเว็บไซด์ 1 ธันวาคม 2553-11 กุมภาพันธ์ 2554 1 กรกฎาคม 2554-12 สิงหาคม 2554
3
ขายใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2553-17 กุมภาพันธ์ 2554 1 กรกฎาคม 2554-19 สิงหาคม 2554
4
สมัครทางไปรษณีย์และทางเว็บไซด์ 1 ธันวาคม 2553-11 กุมภาพันธ์ 2554 1 กรกฎาคม 2554-12 สิงหาคม 2554
5
ยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2553-17 กุมภาพันธ์ 2554 1 กรกฎาคม 2554-19 สิงหาคม 2554
6
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก 1 มีนาคม 2554 23 สิงหาคม 2554
7
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ บางสาขาวิชา 5-6 มีนาคม 2554 27-28 สิงหาคม 2554
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2554 14 กันยายน 2554
9
สอบสัมภาษณ์ 26-27 มีนาคม 2554 17-18 กันยายน 2554
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 เมษายน 2554 23 กันยายน 2554
11
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทาง Website 18-22 เมษายน 2554 3-5 ตุลาคม 2554
12
ปฐมนิเทศนักศึกษา   23 พฤษภาคม 2554  17 ตุลาคม 2554

หมายเหตุ   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   1. ยกเว้นเดือนมกราคม หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น
   2. ยกเว้นวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ หยุดวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น


 Load PDF File


Post โดย :  huwko Date: 2011-01-03 15:40:55 ip: 118.175.76.231
 
Icon 02ภาพรวมหลักสูตรอบรม

 

หลักสูตรอบรมทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมทางวิชาการโดยมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านอันทันสมัย แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดอบรมดังนี้

 • หลักสูตร Mini Master of Information Technology
 • หลักสูตร Mini Master of Networking Technology
 • หลักสูตร Mini Master of Java Technology
 • หลักสูตร SL-275 and Sun Certified Java Programmer 5 0 Tutorial Course
 • หลักสูตร CCNA1-2 for CNAP Instructors
 • หลักสูตร CCNA3-4 and Fast Track for CNAP Instructors
 • หลักสูตร Oracle 9i:DBA Fundamental
 • หลักสูตร Introduction to Oracle 9i:SQL
 • หลักสูตร Oracle 9i:Program with PL/SQL

ตารางกำหนดการ

ชื่อโครงการ ระยะเวลาอบรม
The 9th Mini Master of Networking Technology(MMNT#9)
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2554)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 - 15 พฤษภาคม 2554
The 7th Mini Master of Java Technology (MMJT#7)
 
ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้
CNAP#7: CCNA 1-2 for CNAP Instructors
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2554)
วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554
CNAP#7: CCNA 3-4 and Fast Track for CNAP
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2554)
วันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน  2554
The 1st Mini Master of Advance Networking
(Scalable Internetworks and Secure Converged Wide-area Networks)
ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
The 1st Mini Master of Embedded Technology (MMET) ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
The 8th Mini Master of Information Technology (MMIT#8) ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
Oracle Database 10g: Introduction to SQL ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
Oracle Database 10g: Administraton Workshop ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
Microsoft Access ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
Macromedia Flash (Presentation) ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้
Macromedia Flash (Action Script)

 


Post โดย :  huwko Date: 2011-01-10 21:35:07 ip: 118.175.76.231