โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

พี่ server hosxp_pcu lenux มีปัญหา ลง lenux และ mysql 5.1.30 ใหม่ พอ riplicate ข้อมูลเข้า แล้ว logon เข้า ใช้งาน hosxp_pcu ขึ้น eror ตัวนี้ครับ


DateTime : 2011-01-11 14:08:06
Post By : khom
IP Address : 61.19.66.72

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ


Post โดย :  khom Date: 2011-01-11 14:18:39 ip: 61.19.66.72

 

ลองใช่ navicat เข้าไปลบฟังก์ชั่น เก่าออก แล้วสร้างใหม่โดยใช้คำสั่งด้านล่าง ครับ

create function get_serialnumber(param1 varchar(150)) returns in0t
         begin
          declare serial_exist int;
          declare xserial_no  int;
           if param1='''' then 
           select ''test'' into param1;  
           end if;  
           select count(serial_no) into serial_exist from serial where name = param1 and serial_no is not null; 
           if serial_exist = 0 then 
           delete from serial where name = param1 and serial_no is null; 
           insert into serial (name,serial_no) values (param1,0); 
           end if; 
           update serial set serial_no = serial_no + 1 where name = param1; 
           select serial_no into xserial_no from serial where name = param1;
           return xserial_no; 
          end;


Post โดย :  decepticons Date: 2011-01-11 14:34:24 ip: 203.113.118.74

ใช้คำสั่งสร้าง super ด้วยนะครับ

พิมพ์ mysql ก่อนนะครับที่เครื่องserver linux

mysql>grant all on *.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option ;
mysql>grant super on  *.* to sa@'%' identified by 'sa' ;
mysql>flush privileges ;


Post โดย :  chinaga Date: 2011-01-11 20:21:38 ip: 113.53.239.85

พี่ครับ ทั้ง function get_serailnumber    และตัว super ที่ grant มีแล้วทั้งหมดครับ แต่ มันยัง eror อยู่ จะเกี่ยวกับ vertion ของ centos ไหมครับ เพราะใช้ v. ตั้งแต่แรกที่อบรม hosxp_pcu ครั้งแรกนะครับ


Post โดย :  khom Date: 2011-01-12 10:47:24 ip: 61.19.66.16

ใช้ centos  mysql  v ไหนครับ  ขอดู my.cnf หน่อยครับ ใช้ตัวไหนครับ

เครื่องserver สเปกเท่าไหร่ครับ เครื่องที่ใช่งานอยู่มีerror นี้ไหมครับ

ลองลงใหม่หรือยังครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2011-01-12 11:13:27 ip: 113.53.239.82

ใช้ mysql เวอร์ชั่นไหน cenos เวอร์ชั่นไหน และขอดูคำสั่งติดตั้ง mysql ด้วยครับ


Post โดย :  decepticons Date: 2011-01-12 11:15:10 ip: 203.113.118.74

ใช้ mysql 5.1.30  centos 2.6.18 -128. e15    red had nash vertion 5.1.19.6    centos release 5.3

 คำสั่ง mysql ที่ติดตั้ง

useradd mysql
service mysql stop
rm -fr /var/lib/mysql
rm -f /etc/init.d/mysql*

cp my256.cnf /etc/my.cnf
chmod 744 /etc/my.cnf
rpm -Uvh MySQL-shared-5.1.30-0.glibc23.i386.rpm --nodeps --force
rpm -Uvh MySQL-client-5.1.30-0.glibc23.i386.rpm --nodeps --force
rpm -Uvh MySQL-server-5.1.30-0.glibc23.i386.rpm --nodeps --force
service mysql stop


service mysql start
mysql -e "drop database if exists hosxp_pcu"
mysql -e "create database hosxp_pcu"
mysql -e "grant all on hosxp_pcu.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option"

mysql

mysql>grant all on *.* to sa@'%' identified by 'sa' with grant option ;
mysql>grant super on  *.* to sa@'%' identified by 'sa' ;
mysql>flush privileges ;


Post โดย :  khom Date: 2011-01-13 15:15:08 ip: 61.19.66.205

ขอยืม เครื่อง มาทดสอบได้มั้ยเอ่ย   555.

 


Post โดย :  สบู่เหลว Date: 2011-01-14 11:37:37 ip: 113.53.248.67

เท่าที่ดู คำสั่งต่างๆ ถูก หมดไหมครับ       เพราะผมลง  mysql ก็ผ่านหมด ไม่มี eror  นะครับ ลอง พิมพ์  mysql ใน terminal ของ server ก็ทำงานได้ครับ

 


Post โดย :  khom Date: 2011-01-14 14:18:43 ip: 61.19.66.205

ง่ายก็คือมันหาฟังก์ชั่น get_serialnumber ไม่เจอ  หรือไม่มีสิทธิใช้  Function นี้

ฟ้องด้วยภาพ  ถ้าใน navicat ก็จะเห็นดังภาพคับพี่     Are You OK


Post โดย :  huwko Date: 2011-01-14 16:21:59 ip: 118.175.76.231

หรือพี่น้ำเข้าข้อมูล ไม่หมด หรือระหว่างนำเข้ามัน Error


Post โดย :  huwko Date: 2011-01-14 16:23:35 ip: 118.175.76.231

ขึ้นแบบนี้จริงครับ แล้วแก้ยังไงครับ พี่ huwko ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ เพราะนำเข้าหลายรอบแลวก็เป็นแบบเดิมครับ


Post โดย :  khom Date: 2011-01-17 14:26:39 ip: 61.19.66.254