โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ทำความเข้าใจ Global 1/2554 OP/PP individual data


DateTime : 2011-01-18 14:37:45
Post By : apisak.k
IP Address : 203.147.36.35

ผมเขียนรายละเอียดการจัดสรรงบ Global 1/2554 OP/PP individual data

110.164.103.138/apisak/op2554/webboard/detail.php

ส่วนการจัดสรร 2553 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนประสานงานระหว่างผู้บริหาร กับจังหวัดที่มีข้อแย้งเรื่อง point ครับ
จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

ขอบคุณครับ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ขอบคุณครับพี่ไก่


Post โดย :  chinaga Date: 2011-01-18 15:03:49 ip: 113.53.239.84

การส่งข้อมูลทัน Global 1/2554
   ตามที่คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ได้อนุมัติในหลักการ
การบริหารงบประมาณ OP/PP Individual Data 2554 และคณะกรรมการได้ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual Data 2554
ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 มีมติให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 งบประมาณพัฒนาข้อมูล
1.1 คุณภาพข้อมูล (Point) 96%
1.2 คุณภาพข้อมูล (Performance) 4%
ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบ

สำหรับงบประมาณส่วนที่ 1.1 แบ่งเป็น 3 Global เท่าๆ กัน (Global ละ 28.04 ล้านบาท)
Global 1/2554 ใช้ข้อมูลการบริการ ต.ค.-ธ.ค. 2553 ส่งข้อมูลภายใน 30 ม.ค.2554
Global 2/2554 ใช้ข้อมูลการบริการ ม.ค.-มี.ค. 2554 ข้อมูลภายใน 30 เม.ย.2554
Global 3/2554 ใช้ข้อมูลการบริการ เม.ย.-มิ.ย. 2554 ส่งข้อมูลภายใน 30 ก.ค.2554
ทั้งนี้ จะโอนงบประมาณเพื่อให้หน่วยบริการพัฒนาระบบข้อมูลฯ ล่วงหน้า 50% (43.81 ล้านบาท)
โดยจะได้รับการจัดสรรในเดือนมกราคม 2554 และจะหักลบกับผลการดำเนินงานทั้ง 3 งวดที่กล่าวมา

งบประมาณในแต่ละ Global ประมาณ 28.04 ล้านบาท
หากหน่วยบริการส่งข้อมูลไม่ทันตาม ปฏิทินการส่งข้อมูลและออก Statement ที่กำหนด จะได้รับการจัดสรรในงวดที่ส่งข้อมูลทัน
และในปีงบประมาณ 2554 "ไม่มีการส่งข้อมูลเพื่อการอุทธรณ์" ครับ
ใน Global 1/2554 (ข้อมูลการบริการ ต.ค.-ธ.ค.2553 กำหนดส่งข้อมูลภายใน 30 ม.ค.2554 เท่านั้น)
ช่องทางตามที่กำหนด ผมไม่สามารถรับทางอีเมล์ได้ เพราะปีนี้ประมวลผลโดยส่วนกลาง 100%
หากส่งไม่ทันใน Global 1/2554 ก็จะได้รับงบประมาณใน Global 2/2554
ทั้งนี้ ไม่ได้มองเรื่องการให้บริการเดือนใด แต่จะมองในเรื่องการส่ง ณ เดือนใดแทน
(ให้บริการเดือนตุลาคม 2553 ก็สามารถส่งในเดือนมีนาคม 2554 ได้ครับ
แต่เราจะเป็นข้อมูลส่งช้า มีผลต่อ Performance ปลายปี)

ขอยกตัวอย่างนะครับ
สมมุติว่าเรามี 1,000 หน่วยบริการภายในเขต
กรณีที่ 1 มีหน่วยบริการทีส่งทันวันที่ 30 ม.ค.2554 จำนวน 1 แห่ง
แสดงว่าวงเงินของ Global 1 ประมาณ 28.04 ล้านบาทก็ยกให้หน่วยบริการแห่งนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะส่ง 1 รายการ หรือ 100 รายการที่ถูกต้อง
เพราะไม่มีใครมาร่วมหาร
กรณีที่ 2 มีหน่วยบริการทีส่งทันวันที่ 30 ม.ค.2554 จำนวน 100 แห่ง
แสดงว่าวงเงินใน Global 1 ประมาณ 28.04 ล้านบาทก็ยกให้หน่วยบริการ 100 แห่งนี้และหารเฉลี่ยโดย point ของแต่ละแห่ง

ดังนั้น หากเราสามารถส่งข้อมูลทันตามกำหนด ก็จะสามารถมีส่วนร่วมในงบประมาณ Global 1/2554 ได้
แต่หากไม่สามารถส่งทันจะเกิดอะไรขึ้น ??
ตอบว่า point ของเราก็จะเป็นส่วนแบ่งใน Global 2/2554 ประมาณ 28.04 ล้านบาท
แต่ปัญหาคือ หาก 900 หน่วยบริการไม่สามารถส่งทันใน Global 1
แสดงว่าใน แสดงว่าใน Global 2 จะมี point มากขึ้น (เพราะเค้าส่งในช่วง Global 2 กันหมด 1000 แห่ง + 900 แห่งที่ส่งช้า)
ดังนั้น อัตราการจ่ายจะลดลงแน่นอนครับ เนื่องจากตัวหาร (point) มากขึ้นในวงเงินเท่าเดิม 28.04 ล้านบาท

ผมขอสรุปว่า ควรส่งข้อมูลให้ทันตาม ปฏิทินการส่งข้อมูลและออก Statement ที่กำหนด
คือ 30 วัน (ไม่ใช่วันสิ้นเดือนนะครับ) หลังจากเดือนที่ให้บริการ หากเกินกำหนดไปก็ยังส่งได้ครับ
แต่อาจข้าม Global ไปและย้ำว่า "ปีนี้ไม่มีการอุทธรณ์" ครับ

ขอบคุณครับ
 


Post โดย :  chinaga Date: 2011-01-19 09:29:35 ip: 113.53.239.82