โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ผลการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2554


DateTime : 2011-01-21 08:27:08
Post By : apisak.k
IP Address : 203.147.36.35

รายละเอียดอื่นๆ อ่านที่ http://110.164.103.138/apisak/op2554/webboard/detail.php?randomtext=54 ครับ


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

ขอบคุณมากๆๆๆครับพี่ไก่เดือนหน้าเจอกันที่มาเจสติกนะครับ


Post โดย :  tano Date: 2011-01-21 08:35:33 ip: 61.19.66.180

จากพี่ไก่.... 

เขียนด้วยความเป็นห่วง
    เรียน พี่ๆ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผมมีเรื่องกังวลใจเล็กน้อยในการส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2554
เนื่องจากเท่าที่เฝ้าระวัง ยังพบว่าหน่วยบริการ " หลายแห่งยังไม่ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ "
หากเมื่อถึงกำหนดการตัดข้อมูลครั้งที่ 1/2554 (30 มกราคม 2554)
ท่านจะหลุดจากการรับงบประมาณใน Global 1/2554 ทันที (งบประมาณ ~28.04 ล้านบาท)

หน่วยบริการที่ยังไม่มีการส่งข้อมูลผมแนบไฟล์ภาพที่ capture มาให้ด้วยครับ 6 ไฟล์ (ภาพรวมและแยกรายรหัสจังหวัด)
เฉพาะเดือนมกราคม 2554 (1-21 มกราคม 2554 5:00 น.) ขอส่งแบบไม่เป็นทางการก่อนครับ

บางท่านอาจจะไม่ได้อ่านเมล์เดิม ผมขออนุญาต review ดังนี้ครับ
1. เว็บส่งข้อมูล http://op.nhso.go.th/op/
2. เว็บเฝ้าระวังระดับเขต http://110.164.103.138/apisak/op2554/
3. username ขอได้ที่เขตตามแบบฟอร์มดาวน์โหลดจากเว็บเขต
4. ปี 2554 ไม่มีการอุทธรณ์
5. งบประมาณปี 2554 แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 งบประมาณพัฒนาข้อมูล
Point ~28.04 ล้านบาท x 3 ครั้ง (~84 ล้านบาท) และ Performance 1 ครั้ง ~3 ล้านบาท
Global 1/2554 ใช้ข้อมูลการบริการ ต.ค.-ธ.ค. 2553 ส่งข้อมูลภายใน 30 ม.ค.2554
Global 2/2554 ใช้ข้อมูลการบริการ ม.ค.-มี.ค. 2554 ข้อมูลภายใน 30 เม.ย.2554
Global 3/2554 ใช้ข้อมูลการบริการ เม.ย.-มิ.ย. 2554 ส่งข้อมูลภายใน 30 ก.ค.2554
ข้อมูลสามารถส่งได้ทั้งปี (ภายใน 30 ก.ค.2554) แต่หากหลุด Gloabal แรกท่านก็จะไปรับงบประมาณ Global ต่อไป
ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบ

งบประมาณเพื่อให้หน่วยบริการพัฒนาระบบข้อมูลฯ ล่วงหน้า 50% (43.81 ล้านบาท) ในเดือนมกราคม 2554 และจะหักลบกับผลการดำเนินงานทั้ง 3 งวดที่กล่าวมา
ทั้งนี้ งบประมาณ 2553 ได้จัดสรรพร้อม 2554 (ล่วงหน้า)

ผมส่งหนังสือแจ้งผลการส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สปสช.34/ว.00001 เมื่อ 4 มกราคม 2554
แต่ จะขอส่งเป็นเอกสารราชการเป็นทางการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพราะเป็นห่วงว่าหลายหน่วยบริการอาจลืม
โดยจะตัดยอดการส่งข้อมูล (เพื่อ report เท่านั้น) ในช่วงการส่ง 1-23 มกราคม 2554
เพื่อให้เห็นหน่วยบริการที่พบปัญหาในการส่งและจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป
เนื่องจากใกล้วันปิดรับข้อมูลแล้วในสัปดาห์หน้า 30 มกราคม 2554
ผมต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับหน่วยบริการที่อาจจะมีผลรายงานเป็น 0 (ศูนย์) ในรายงานฉบับที่กำลังจะเกิดขึ้น
จึงเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นครับ

วันนี้ เหลือเวลาส่งข้อมูล ~9 วัน มีคำถามเล่นๆ ครับ
Q - หากไม่สามารถส่งทันเวลางวดแรกจะเกิดอะไรขึ้น ?
A - ท่านจะได้รับ point ในงวดต่อไปที่ท่านส่ง และงบประมาณ Global 1/2554 ท่านจะเป็น 0 (ศูนย์) บาท

Q - หากส่งข้อมูลวันที่ 30 มกราคม 10,000 รายการ ที่คิดว่าถูกต้อง เพราะผ่านโปรแกรมตรวจสอบแล้ว
แต่ สปสช.ตอบกลับผ่านหน้าเว็บว่า Error ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้น ?
A - ท่านจะได้รับ point = 0 point ตามหน้าเว็บ โดย สปสช.จะแจ้ง Error code ทางหน้าเว็บทุกรายการ

Q - และเมื่อแก้ไขแล้วส่งใหม่ล่ะ ?
A - หากส่งข้อมูลทันวันที่ 30 มกราคมและถูกต้องก็จะได้รับ point ตามนั้น
แต่หากส่งถูกต้องแต่ ไม่ทันวันที่ 30 มกราคม ท่านจะได้รับ point ใน Global 2/2554 (เพราะส่งเกินวันที่ 30 มกราคม)
โดย สปสช.ไม่ได้ยึดการส่งครั้งก่อน ดังนั้น ท่านควรส่งก่อนวันปิดรับข้อมูลวันสุดท้ายเพราะรอการตอบกลับประมาณ 3-5 วัน
เพื่อจะมีเวลาแก้ไขข้อมูลแล้วส่งใหม่

Q - หาก Server สปสช.ไม่สามารถรองรับการส่งข้อมูลในช่วงวันที่ 30 จะทำอย่างไร ?
A - ท่านจะสามารถส่งข้อมูลได้เมื่อ server สปสช.สามารถ startup/active และอาจเป็นภายหลังวันที่ 30 มกราคม
ซึ่งนั่นคือ "ส่งไม่ทันเวลา Gloabal 1/2554" ผลลัพท์คือท่านจะเป็น 0 (ศูนย์) point 0 (ศูนย์) บาท

Q - ขออุทธรณ์ได้หรือไม่ ?
A - ปีงบประมาณ 2554 ไม่มีงบอุทธรณ์ หากท่านส่งทัน Global ใดท่านจะได้ Point และงบประมาณใน Global นั้น

Q - ขอ username ได้ที่ไหน ?
A - ขอได้ที่ สปสช.เขต โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน้าเว็บ (Link ด้านบน) ] ผู้บริหารลงนาม ] scan หรือส่งไฟล์มาที่ apisak.k@nhso.go.th ] ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์
และสามารถขอได้มากกว่า 1 ท่านต่อหน่วยบริการ

Q - โปรแกรมที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใช้โปรแกรมอะไร ?
A - แนะนำ OP-PP2554 ดาวน์โหลดได้ที่ http://op.nhso.go.th/op/ หัวข้อ "ดาวน์โหลด" ทั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน

Q - มีข้อแนะนำสำหรับการส่งข้อมูลของ รพ.หรือไม่ ?
A - แนะนำให้ส่งข้อมูลเป็นช่วง เช่น
ข้อมูลบริการ #1 วันที่ 1-10 เดือนที่ผ่านมา ] ส่งวันที่ 1 ของเดือน ] รอตอบกลับ
ข้อมูลบริการ #2 วันที่ 11-20 เดือนที่ผ่านมา ] ส่งวันที่ 5 ของเดือน พร้อมข้อมูลเฉพาะที่แก้ไข Error จากการส่ง #1 ] รอตอบกลับ
ข้อมูลบริการ #3 วันที่ 21-31 เดือนที่ผ่านมา ] ส่งวันที่ 10 ของเดือน พร้อมข้อมูลเฉพาะที่แก้ไข Error จากการส่ง #2 ] รอตอบกลับ
หากทำได้เช่นนี้จะมีข้อดีคือ ข้อมูลน้อย, upload เร็ว, สปสช.ตรวจได้เร็วตอบกลับเร็ว, มีเวลาแก้ไขข้อมูลเยอะ, ผู้บริหารเห็นรายงานในแต่ละเดือน, และสามารถนำ error ไปแก้ไขข้อมูลของหน่วยบริการได้ เป็นต้น
ผมเขียนไว้ที่ http://110.164.103.138/apisak/op2554/webboard/detail.php?randomtext=34

Q - เสนอแนะ สปสช.ได้ที่ไหน ?
A - สามารถให้ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, เสนอแนะ, บ่น ได้ที่เว็บบอร์ดเขต http://110.164.103.138/apisak/op2554/webboard (ไม่มี username)
หรือเว็บบอร์ดส่วนกลาง http://op.nhso.go.th/op/ (มี username) มีข้อแม้อย่างเดียวครับ " โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ "

ในเรื่องเมล์และการ monitor จาก สปสช.เขตโคราช โดยส่วนตัวอยากได้รับคำแนะนำครับ
(ตอนนี้ได้มาบ้างเรื่อง การตัดข้อมูลหลังวันที่ 30, การเสนอข้อมูล สอ. เป็นต้น)
เพื่อผมจะได้นำไปแก้ไข/ปรับปรุง และปฏิบัติต่อไป
หรือหากเห็นว่าการ monitor ในลักษณะเช่นนี้ไม่สมควรประการใด หรือต้องการให้หยุดการเสนอข้อมูล สามารถแจ้งได้ที่เว็บบอร์ดโดยสามารถใช้นามแฝงได้ครับ.

ขอบคุณครับ
อภิศักดิ์ เข็มพิลา
http://110.164.103.138/apisak/op2554/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1036549317

(จากเมล์ที่ผมส่งให้ทุกท่านเมื่อ 21/1/2554 08:05 น.)

 


Post โดย :  huwko Date: 2011-01-21 08:37:53 ip: 125.26.117.233