โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

V 3.54.01.20


DateTime : 2011-01-23 20:49:30
Post By : wauy
IP Address : 122.154.140.36

http://hosxp.net/index.php?option=com_changelog

HOSxP Changelog

No. HOSxP Version Changelog Reference ..
1 3.54.01.20 - พัฒนาระบบ อ่านข้อมูลตรงจาก SmartCard (ต้องขอบคุณ ดร.ชุมพล บุญมี และคณะ เป็นอย่างสูงครับ ที่กรุณาให้ Source Code ภาษา C++ มาแปลงเป็น Delphi)
- พัฒนาระบบ Login โดยใช้ SmartCard (กำหนด cid ของผู้ใช้งานในตาราง opduser) แล้วเสียบบัตรประชาชนที่หน้าจอ Login)
 
   
2 3.54.01.19 - ปรับปรุงระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน    
3 3.54.01.18 - แก้ไข Bug ระบบ Mirror trx เกิด error record not found opitemrece
- พัฒนาระบบ IPD Finance (Front) ตัวใหม่ (ปุ่ม IPD หน้าจอห้องชำระเงิน อย่าเพิ่งใช้จริงนะครับ กำลังทดสอบ)
- แก้ไข Bug ระบบ Scan รูปใน Patient EMR
 
   
4 3.54.01.17 - ปรับปรุงระบบการออก HN ใหม่เวชระเบียน ป้องกันระบบ Locked
- แก้ไข Bug ห้องชำระเงิน กดปุ่มยกเลิกทำรายการออกใบเสร็จผู้ป่วยในไม่ได้
- แก้ไข Bug สั่ง X-Ray ล่วงหน้าพร้อมกับรายการนัดแล้วไม่คิดค่าบริการ
 
   
5 3.54.01.14 - ปรับปรุงระบบส่งออก 18 แฟ้ม NHSO 2554 ให้ส่ง Seq_id จริงๆ ออกมาแทน nhso_seq_id (ที่ group visit เป็น 1 visit ต่อวัน) สืบเนื่องจากการประชุมกับสปสช. เรื่องการส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายวัน ได้มีการชี้แจงปัญหาของ seq_id และ clinic ได้ข้อสรุปใหม่ว่า ตาราง service ผู้ป่วย 1 คน สามารถ visit ได้หลายครั้ง / วัน โดยสิ่งที่ต้องไม่ซ้ำกันคือ pid/seq_id/clinic โดย สปสช.จะไม่นับเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน
- เพิ่ม PCU System setting เพื่อรองรับการส่งข้อมูล 18 แฟ้มรายวันในแบบ package op/pp จาก สอ. ส่งไปพักไว้ที่ datacenter แล้วตัดข้อมูลจาก datacenter ส่งตรงเข้าสู่ สปสช. รายวัน (รอพัฒนาระบบส่งข้อมูล ทดสอบ 24 มค. 54 เริ่มใช้จริง 1 กพ. 54 เฉพาะในจังหวัดนำร่อง)
- แก้ไข Bug ในระบบ UE Combobox/Listbox ไม่แสดง
- แก้ไข Bug ในระบบบันทึกข้อมูลคัดกรองมะเร็ง
- ปรับปรุง SmartCard library ให้ใช้ตัวใหม่ จาก cdg
- แก้ไขคำผิดในหน้าจอเกี่ยวกับ HOSxP PCU
 
   
6 3.54.01.09 - แก้ไข Bug การส่งข้อมูล 18 แฟ้มเข้า Datacenter
 
   
7 3.54.01.08 - ปรับปรุงตาราง patient เพิ่ม field passport_no แก้ไขหน้าจอเวชระเบียนผู้ป่วย เพิ่มช่องบันทึก Passport No. (สำหรับแรงงานต่างด้าว)
 
   
8 3.54.01.03 - แก้ไข Bug ระบบ Scan image server
- ปรับปรุงระบบ UE Script component
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

3.54.01.20 ออกแล้วครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2011-01-23 21:03:57 ip: 113.53.239.82