โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ใครว่างทำรายงานให้หน่อย เขาขอมานานแล้วอะ ส่งเสริมรพ.ชุมพล


DateTime : 2011-02-07 10:16:39
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

รายงานการแจกเกลือ ไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ANC ที่โรงพยาบาลชุมพลบุรี
ประจำเดือน...........................พ.ศ. 2554
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี จำนวนที่ได้รับ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
สรุปยอดประจำเดือน      
           
           
           
           
รายงานการแจกยาเสริมธาตุเหล็กและวิตามินรวม (Nutroplex) โรงพยาบาลชุมพลบุรี
ประจำเดือน...........................พ.ศ. 2554
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี จำนวนที่ได้รับ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
สรุปยอดประจำเดือน      


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

select p.patient_hn,p.cid,concat(p.pname,p.fname,' ',p.lname) as ptname  ,
h.address,h.road,v.village_moo,v.village_name,t.full_name as full_address_name,a.*,p.current_age,
p.age_y,p.age_m , ats.labor_status_name,op.icode
from person_anc a
left outer join person p on p.person_id = a.person_id
left outer join opitemrece op on op.hn =p.patient_hn
left outer join house h on h.house_id = p.house_id
left outer join village v on v.village_id = p.village_id
left outer join labor_status ats on ats.labor_status_id = a.labor_status_id
left outer join thaiaddress t on t.addressid = v.address_id
where op.icode in ('1540001')AND (anc_register_date between '2010-01-01' and '2011-05-30' ) and current_preg_age >27
order by a.person_anc_no


Post โดย :  huwko Date: 2011-02-07 11:04:11 ip: 118.175.76.231