โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ในรายงาน hosxp วิธีหา ผู้เข้าใช้ระบบ ดังนี้


DateTime : 2011-02-23 09:55:37
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

  Value :=GetSQLStringData('select name from opduser where loginname= "'+GetSQLStringData('select kskloginname from onlineuser '+
    ' where onlineid ="'+GetOnlineID+'"  ')+'" ');


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ