โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ใครทราบวิธี Gen ค่าวันที่ที่จะส่งงวดแต่ละเดือน บ้างอะคับแนะนำหน่อย..


DateTime : 2011-02-28 11:15:33
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

ใครทราบวิธี Gen ค่าวันที่ที่จะส่งงวดแต่ละเดือน บ้างอะคับแนะนำหน่อย..


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

วันที่

งวดที่

เงินต้น

ดอกเบี้ย

รวมชำระ

หนี้คงเหลือ

31/03/2554

1

2,500.00

297.50

2,797.50

47,500.00

30/04/2554

2

2,500.00

273.50

2,773.50

45,000.00

31/05/2554

3

2,500.00

267.75

2,767.75

42,500.00

30/06/2554

4

2,500.00

244.75

2,744.75

40,000.00

31/07/2554

5

2,500.00

238.00

2,738.00

37,500.00

31/08/2554

6

2,500.00

223.00

2,723.00

35,000.00

30/09/2554

7

2,500.00

201.50

2,701.50

32,500.00

31/10/2554

8

2,500.00

193.25

2,693.25

30,000.00

30/11/2554

9

2,500.00

172.75

2,672.75

27,500.00

31/12/2554

10

2,500.00

163.50

2,663.50

25,000.00

31/01/2555

11

2,500.00

148.75

2,648.75

22,500.00

29/02/2555

12

2,500.00

125.25

2,625.25

20,000.00

31/03/2555

13

2,500.00

119.00

2,619.00

17,500.00

30/04/2555

14

2,500.00

100.75

2,600.75

15,000.00

31/05/2555

15

Post โดย :  huwko Date: 2011-02-28 11:21:58 ip: 118.175.76.231

แบบนี้ก็ยังไม่ใช่  ได้แต่ปีเดียว....

====================================================       

 

Dim i As Integer

 

        Dim years As Integer = 2554

        For i = 1 To 12

            'MessageBox.Show(Convert.ToString(DateTime.DaysInMonth(i, i))) 'หาจำนวนวันในแต่ละเดือน

            'MessageBox.Show(Convert.ToString(MonthName(i))) 'ชื่อเดือน

            'MessageBox.Show(Convert.ToString(Month(i)) 'หาจำนวนวันในแต่ละเดือน

                MessageBox.Show(Convert.ToString(DateTime.DaysInMonth(i, i)) & "/" & i.ToString() & "/" & years.ToString())

 

                'DateTime.

            'MessageBox.Show(Month.)

        Next

 


Post โดย :  huwko Date: 2011-02-28 11:40:50 ip: 118.175.76.231

 ได้แล้ว

 

        Dim iMonth As Integer = Convert.ToInt32(Val(Me.t5.Text))

        Dim i As Integer

        For i = 1 To iMonth

            Dim lvi As ListViewItem

            Dim anyData() As String

            anyData = New String() { _

            Me.DateTimePicker1.Value.AddMonths(i).ToString("dd/MM/yyyy"), _

            "33" _

            }

            lvi = New ListViewItem(anyData, 2)

            Me.ListView1.Items.Add(lvi)

        Next

        lblCount.Text = "จำนวนงวดที่ส่ง : " & ListView1.Items.Count & "  งวด"

 


Post โดย :  huwko Date: 2011-02-28 15:31:30 ip: 118.175.76.231

เก่งมากครับ อ.huwko

ทำเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนโหลดด้วยครับ

พอดีทำไม่ได้ครับ ขออาศัยด้วยครับอาจารย์


Post โดย :  wauy Date: 2011-02-28 22:38:55 ip: 122.154.140.36