โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ประกาศเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)


DateTime : 2011-03-16 10:08:21
Post By : chinaga
IP Address : 113.53.239.82
ประกาศเพิ่มช่องทางการส่งข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
ประกาศโดย ชัยวัฒน์ (OP-NHSO) เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 21:44:48 น.
ด้วยได้รับการร้องขอให้ สปสช.เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จากเดิมที่เคยส่งผ่านทางระบบ FTP ได้เพียงช่องทางเดียว ขณะนี้ สปสช.ได้เพิ่มช่องทางการรับส่งข้อมูลสำหรับ สสจ.ทางหน้าเว็บไซต์

http://op.nhso.go.th/op/ ขึ้นอีก 1 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ สสจ. ที่ต้องการส่งข้อมูล OP/PP Individual โดย จนท.ของ สสจ.เอง

ทั้งนี้ สสจ.ที่จะส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ควรต้องมีการดำเนินการที่ สสจ.ดังนี้
1. ต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่ สสจ. ในการรวบรวมไฟล์ข้อมูลจาก สถานีอนามัย/PCU และตัดข้อมูลส่งให้ สปสช.โดยที่ข้อมูลต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกัน ตามเงื่อนไขของ สปสช. เช่น Provis ,Data Center, หรือระบบอื่น ๆ ที่มีความสามารถเท่าเทียมกันหรือดีกว่า
2. ต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 1-2 คน (เป็นอย่างน้อย)
3. ต้องสามารถทำการส่งข้อมูลให้ สปสช.ได้เป็นประจำ สม่ำเสมอ (เป็นรายวัน , รายสัปดาห์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่)
4. สถานีอนามัย/PCU ให้ความร่วมมือ และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน
5. เลือกใช้การส่งข้อมูลทาง เว็บไซต์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

*** สสจ.ที่ประสงค์จะเปลี่ยนการส่งข้อมูลจากระบบ FTP มาเป็นการส่งทางหน้าเว็บไซต์โดย จนท.ของ สสจ.เอง สามารถแจ้งความประสงค์หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่
-- คุณชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา โทร 02 1414227 มือถือ 085 4803920
email : chaiwat.d@nhso.go.th

Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ