โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ฝากให้น้องครับ


DateTime : 2011-03-24 15:44:10
Post By : decepticons
IP Address : 203.113.118.78

select  pt.hn,concat(pt.pname,pt.fname ," ",lname ) as ptname ,pt.cid, vn.pdx,os.cc_duration,os.cc,os.bw,  os.height   ,os.waist  ,concat(round(os.bps),'/',round(os.bpd))  as bp   ,os.fbs  ,
vn.age_y,os.bmi,es.r01 ,es.l01, es.sch_rct, es.sch_lct,pt.addrpart,pt.moopart,pt.tmbpart,pt.amppart ,pt.chwpart,addr.full_name,ty.pttype,ty.name
from opdscreen os
left outer join patient pt on pt.hn=os.hn
left outer join vn_stat vn on vn.vn=os.vn
left outer join  pttype ty on ty.pttype =vn.pttype
left outer join  eye_screen es on es.vn= os.vn
left outer join thaiaddress addr on addr.chwpart =pt.chwpart and
 addr.amppart =pt.amppart and addr.tmbpart=pt.tmbpart
where os.vstdate  between '2011-02-01' and '2011-02-25'
and os.cc like '%¤Ñ´¡ÃͧàºÒËÇÒ¹à¢éҨͻÃÐÊÒ·µÒ%'


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

คืออะไรปีเตอร์

ขอคำอธิบายด้วยครับ

 


Post โดย :  wauy Date: 2011-04-13 22:33:30 ip: 180.183.242.224

select  pt.hn,concat(pt.pname,pt.fname ," ",lname ) as ptname ,pt.cid,os.vstdate, vn.pdx,os.cc_duration,os.cc,os.bw,  os.height   ,os.waist  ,concat(round(os.bps),'/',round(os.bpd))  as bp   ,os.fbs  ,
vn.age_y,os.bmi,es.r01 ,es.l01, es.sch_rct, es.sch_lct,pt.addrpart,pt.moopart,pt.tmbpart,pt.amppart ,pt.chwpart,addr.full_name,ty.pttype,ty.name
from opdscreen os
left outer join patient pt on pt.hn=os.hn
left outer join vn_stat vn on vn.vn=os.vn
left outer join  pttype ty on ty.pttype =vn.pttype
left outer join  eye_screen es on es.vn= os.vn
left outer join thaiaddress addr on addr.chwpart =pt.chwpart and
 addr.amppart =pt.amppart and addr.tmbpart=pt.tmbpart
where os.vstdate  between '2010-10-01' and '2011-02-25'
and os.cc like '%µÃǨÊØ¢ÀÒ¾¾ÃÐʧ¦%'
order by os.vstdate asc


PT ที่ลงซักประวัติ %ตรวจสุขภาพพระสงฆ์%  ตามลำดับวันที่ที่มารับบริการจากน้อยไปมากครับ

 


Post โดย :  wauy Date: 2011-04-13 22:49:21 ip: 180.183.242.224