โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

code การเรียงลำดับstickerใบสั่งยา


DateTime : 2011-05-03 09:41:11
Post By : chinaga
IP Address : 113.53.239.82

select d1.*,v1.*,o1.*

from doctor_order_print d1

left outer join vn_stat v1 on v1.vn=d1.vn

left outer join ovst o1 on o1.vn=d1.vn

where d1.vn="470531084436" and d1.print_server="MANOI-NOTEBOOK"

and d1.print_mode=2 and d1.print_status<>'Y'

order by d1.item_no

/////////////////////////////////

ใบสั่งยา

select d1.*,v1.*,s.*,o1.*,p.drugallergy,i1.name as pdx_name,concat(d1.line1," ",d1.line2," ",d1.line3) as drugusage,l.licenseno,n.billcode,
ic.name as diag_name0,i2.name as diag_name1,i3.name as diag_name2,i4.name as diag_name3,s.temperature,s.pulse,v1.vn,p.birthday,
concat(hpc.hosptype," ",hpc.name)  as  hpcna   ,
concat(hpc1.hosptype," ",hpc1.name)  as  hpcna1,op.*
from doctor_order_print d1
left outer join vn_stat v1 on v1.vn=d1.vn
left outer join ovst o1 on o1.vn=d1.vn
left outer join patient p on p.hn = v1.hn
left outer join opdscreen s on s.vn = d1.vn
left outer join doctor l on l.code = d1.doctor_code
left outer join nondrugitems n on n.icode=d1.icode
left outer join icd101 i1 on i1.code=v1.main_pdx
left outer join icd101 ic on ic.code = v1.dx0
left outer join icd101 i2 on i2.code= v1.dx1
left outer join icd101 i3 on i3.code= v1.dx2
left outer join icd101 i4 on i4.code= v1.dx3
left outer join hospcode hpc on hpc.hospcode=v1.hospmain
left outer join hospcode hpc1 on hpc1.hospcode=v1.hospsub
left outer join oapp op on op.vn=d1.vn
where d1.vn="520426090644" and d1.print_server="APKNOTEBOOK" order by d1.item_no


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

อันนี้แหละ ตอนนี้กำลังสับสนเลยท่าน

ใบสั่งยา มันเอาผลวินิจฉัย รอง ออกมาพิมพ์ อะนะ ตอนนี้ แล้วก็เป็นบางครั้งด้วย


Post โดย :  สบู่เหลว Date: 2011-05-03 12:12:17 ip: 113.53.248.66

ขอบคุณคับบ


Post โดย :  pomtiger Date: 2011-05-04 14:51:20 ip: 182.52.122.161