โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานการรับบริการผู้ป่วยตามจุดบริการ วันและเวลาที่กำหนด


DateTime : 2011-05-09 20:59:04
Post By : wauy
IP Address : 119.42.75.145

select o.vstdate,o.vsttime,o.hn,d.*,dt.name,concat(p.pname,p.fname,'  ',p.lname) as ptname  ,t.name as pttype_name , vs.pdx ,i.name as pdx_name
from pq_doctor d
left outer join doctor dt on dt.code = d.doctor
left outer join ovst o on o.vn = d.vn
left outer join vn_stat vs on vs.vn = d.vn
left outer join icd101 i on i.code = vs.pdx
left outer join patient p on p.hn = o.hn
left outer join pttype t on t.pttype = o.pttype
where o.main_dep='011'  and  d.doctor_date between '2008-09-12' and '2008-09-12'
and d.doctor_time between '16.30.00' and '20.30.00'
order by doctor_date,doctor_time
 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ