โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรังรหัส Between I10 and I159


DateTime : 2011-05-09 21:14:47
Post By : wauy
IP Address : 119.42.75.145

select  pt.hn,concat(hp.hosptype,hp.name) as hospname,vn.hcode,concat(pt.pname,pt.fname,"    ",pt.lname) as ptname,pt.cid,pt.sex,pt.birthday,pt.addrpart,pt.moopart,pt.tmbpart,pt.amppart,pt.chwpart,
cm.regdate,vn.pdx,if(cm.new_case="Y","1","0") as case_type
from clinicmember cm
left outer join patient pt on pt.hn=cm.hn
left outer join pttype pty on pty.pttype=pt.pttype
left outer join vn_stat vn on vn.hn=cm.hn
left outer join hospcode hp on hp.hospcode=vn.hcode
where cm.clinic="002"
and vn.pdx between "I10" and "I159"
group by cm.hn


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ