โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

การส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 253


DateTime : 2010-03-08 00:10:15
Post By : apisak.k
IP Address :

เรียน Admin ทุกท่าน

1. ปี 2553 รบกวนทุกท่านส่งข้อมูล (รพ.) 2 ช่องทาง ได้แก่
 - ส่งส่วนกลางที่ http://op.nhso.go.th/op/
 - ส่งเขตที่ http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/ (ต้องการพี่ๆ ช่วย setup LINUX ใครว่างยกมือเลยครับ ยินดีต้อนรับ)

2.ไฟล์ที่กำหนดคือ 12+18 หรือหาก export 18 ไม่ได้ก็ส่ง 12+8 ครับ (อยากได้ 12 เพื่อ monitor IP)

3. กำหนดการส่งตามตารางครับ (ส่งเลยกำหนดถือว่าส่งช้าครับ)

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553


4. ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ

ขอบคุณครับ
ก.ไก่


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

รับทราบคับพี่ไก่  ..  Linux อยากช่วยอยู่คับ  แต่ยังไม่ค่อย Expert   .. ใช้ตัวไหนอยู่คับ 


Post โดย :  huwko Date: 2010-03-08 06:18:36 ip:

รับทราบครับ จะดำเนินการส่งให้ตามตารางครับ

 setup LINUX  ติดตั้ง server หรือว่าส่วนไหนครับ พอช่วยได้อยู่ครับ ว่าแต่จะให้ช่วยอย่างไรบ้างครับ

ให้ทุกท่านมายินยันรับทราบการส่งข้อมูลด้วยนะครับ


Post โดย :  chinaga Date: 2010-03-08 09:14:48 ip:

รับทราบครับ จะแจ้งน้องเวชสถิติทราบเพื่อส่งข้อมูลต่อไป ขอบคุณพี่ไก่ครับ..

 


Post โดย :  virustub Date: 2010-03-08 17:08:02 ip:

 

Upload สำเร็จ : 20100308-F18_00109_20100308213836.ZIP
กรุณาเลือกไฟล์ หากต้องการส่งไฟล์เพิ่มเติม :

เลือกไฟล์ :

1. ขอความร่วมมือส่งไฟล์ในรูปแบบ เช่น F12_10875_255211.zip
    - หลักที่ 1-3 เป็นประเภทไฟล์ที่ส่ง ได้แก่ F12, F18, FPP
    - หลักที่ 5-9 เป็นรหัสหน่้วยบริการ
    - หลักที่ 11-16 เป็นปี พ.ศ. และเดือนของการให้บริการ
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ apisak.k@nhso.go.th โทรศัพท์ 085-7730364, 044-248870-4 ต่อ 3424
3. กำหนดการส่งข้อมูลเป็นดังนี้

 

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553

  หมายเหตุ
1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลและข้อมูลการให้บริการการส่งเสริมป้องกันโรค วันที่ 20 มกราคม 2553 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./รพ.รัฐนอก สป.สธ. ทุกแห่ง (ยกเว้นสถานีอนามัย/ศสช.) ส่งข้อมูล 2 ช่องทางได้แก่
       1.1 ส่ง สปสช.ส่วนกลาง ผ่านเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op/ ตามกำหนด (เพื่อตรวจสอบ/ประมวลผลภาพรวมประเทศ)
       1.2 ส่ง สปสช.เขต ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://korat.nhso.go.th/opindiv/upload/ (เพื่อตรวจสอบ/ประมวลผล และจัดสรรงบประมาณ) *
2. สอ./ศสช./คลินิกชุมชนอบอุ่น/โรงพยาบาลเอกชน ส่งผ่าน สสจ. (ตามการกำหนดของ สสจ.)
3. สสจ.ส่งข้อมูลรวม (ตามข้อ 2.) ภาพจังหวัด/รายเดือนตามกำหนด
4. สปสช.เขต 9 นครราชสีมา รายงานผลผ่านหน้าเว็บไซต์ตามกำหนด
5. สนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OP-PP2010 (ดาวน์โหลดได้ที่ข้อ 1.1) เพื่อทราบคุณภาพข้อมูลเบื้องต้นก่อนการประมวลผลจริง

 


 


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-08 21:52:00 ip:

พี่ไก่ครับแล้ว 12 แฟ้มต้องส่งหรือเปล่าครับ


Post โดย :  virustub Date: 2010-03-10 08:12:14 ip:

ถามพี่ไก่แล้วครับ

ส่งด้วยครับ  ต้องการข้อมูลคนไข้ในมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-10 14:06:45 ip:

วังข้อมูลที่ส่ง ออก โดย เลือก pCU 9 หลัก รหัสโรงพยาบาลจะผิด นะครับ ผมเอามาจากของรัตนที่ส่ง ให้ส่งข้อมูล ไม่ต้องเลือก pcu เป็น 9 หลัก


Post โดย :  chinaga Date: 2010-03-11 19:32:09 ip:

ใช่ครับผมลองแล้วข้อมูลที่ได้เป็น HOSCODE ของสถานพยาบาลอื่น

 


Post โดย :  virustub Date: 2010-03-11 19:56:07 ip:


Post โดย :  virustub Date: 2010-03-11 19:58:39 ip:

ลองเลือกตามนี้ดูครับพี่ว่า Error  ไหม  ถ้าก็ส่งแบบนี้เลยครับ จะได้ถูกต้องในรหัส โรงพยาบาลครับ


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-11 23:12:43 ip:

 
 
Board Number : 88 Topic : การส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 253

 Detail :

 

เรียน Admin ทุกท่าน

1. ปี 2553 รบกวนทุกท่านส่งข้อมูล (รพ.) 2 ช่องทาง ได้แก่
 - ส่งส่วนกลางที่ http://op.nhso.go.th/op/
 - ส่งเขตที่ http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/ (ต้องการพี่ๆ ช่วย setup LINUX ใครว่างยกมือเลยครับ ยินดีต้อนรับ)

2.ไฟล์ที่กำหนดคือ 12+18 หรือหาก export 18 ไม่ได้ก็ส่ง 12+8 ครับ (อยากได้ 12 เพื่อ monitor IP)

3. กำหนดการส่งตามตารางครับ (ส่งเลยกำหนดถือว่าส่งช้าครับ)
 

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553


4. ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ

 

ขอบคุณครับ
ก.ไก่


 

โดย apisak.k 2010-03-08 00:10:15 

 

รับทราบคับพี่ไก่  ..  Linux อยากช่วยอยู่คับ  แต่ยังไม่ค่อย Expert   .. ใช้ตัวไหนอยู่คับ 


 

DateTime Answer 2010-03-08 06:18:36  

 

รับทราบครับ จะดำเนินการส่งให้ตามตารางครับ

 setup LINUX  ติดตั้ง server หรือว่าส่วนไหนครับ พอช่วยได้อยู่ครับ ว่าแต่จะให้ช่วยอย่างไรบ้างครับ

ให้ทุกท่านมายินยันรับทราบการส่งข้อมูลด้วยนะครับ


 

DateTime Answer 2010-03-08 09:14:48  

 

รับทราบครับ จะแจ้งน้องเวชสถิติทราบเพื่อส่งข้อมูลต่อไป ขอบคุณพี่ไก่ครับ..

 


 

DateTime Answer 2010-03-08 17:08:02  

 

 

Upload สำเร็จ : 20100308-F18_00109_20100308213836.ZIP
กรุณาเลือกไฟล์ หากต้องการส่งไฟล์เพิ่มเติม :

 

เลือกไฟล์ :

 

1. ขอความร่วมมือส่งไฟล์ในรูปแบบ เช่น F12_10875_255211.zip
    - หลักที่ 1-3 เป็นประเภทไฟล์ที่ส่ง ได้แก่ F12, F18, FPP
    - หลักที่ 5-9 เป็นรหัสหน่้วยบริการ
    - หลักที่ 11-16 เป็นปี พ.ศ. และเดือนของการให้บริการ
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ apisak.k@nhso.go.th โทรศัพท์ 085-7730364, 044-248870-4 ต่อ 3424
3. กำหนดการส่งข้อมูลเป็นดังนี้

 

 

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553

  หมายเหตุ
1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลและข้อมูลการให้บริการการส่งเสริมป้องกันโรค วันที่ 20 มกราคม 2553 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./รพ.รัฐนอก สป.สธ. ทุกแห่ง (ยกเว้นสถานีอนามัย/ศสช.) ส่งข้อมูล 2 ช่องทางได้แก่
       1.1 ส่ง สปสช.ส่วนกลาง ผ่านเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op/ ตามกำหนด (เพื่อตรวจสอบ/ประมวลผลภาพรวมประเทศ)
       1.2 ส่ง สปสช.เขต ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://korat.nhso.go.th/opindiv/upload/ (เพื่อตรวจสอบ/ประมวลผล และจัดสรรงบประมาณ) *
2. สอ./ศสช./คลินิกชุมชนอบอุ่น/โรงพยาบาลเอกชน ส่งผ่าน สสจ. (ตามการกำหนดของ สสจ.)
3. สสจ.ส่งข้อมูลรวม (ตามข้อ 2.) ภาพจังหวัด/รายเดือนตามกำหนด
4. สปสช.เขต 9 นครราชสีมา รายงานผลผ่านหน้าเว็บไซต์ตามกำหนด
5. สนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลโดยใช้โปรแกรม OP-PP2010 (ดาวน์โหลดได้ที่ข้อ 1.1) เพื่อทราบคุณภาพข้อมูลเบื้องต้นก่อนการประมวลผลจริง

 

 


 


 

DateTime Answer 2010-03-08 21:52:00  

 

พี่ไก่ครับแล้ว 12 แฟ้มต้องส่งหรือเปล่าครับ


 

DateTime Answer 2010-03-10 08:12:14  

 

ถามพี่ไก่แล้วครับ

ส่งด้วยครับ  ต้องการข้อมูลคนไข้ในมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยครับ


 

DateTime Answer 2010-03-10 14:06:45  

 

วังข้อมูลที่ส่ง ออก โดย เลือก pCU 9 หลัก รหัสโรงพยาบาลจะผิด นะครับ ผมเอามาจากของรัตนที่ส่ง ให้ส่งข้อมูล ไม่ต้องเลือก pcu เป็น 9 หลัก


 

DateTime Answer 2010-03-11 19:32:09  

 

ใช่ครับผมลองแล้วข้อมูลที่ได้เป็น HOSCODE ของสถานพยาบาลอื่น

 DateTime Answer 2010-03-11 19:56:07  

 


 

DateTime Answer 2010-03-11 19:58:39  

 

ลองเลือกตามนี้ดูครับพี่ว่า Error  ไหม  ถ้าก็ส่งแบบนี้เลยครับ จะได้ถูกต้องในรหัส โรงพยาบาลครับ

 
 
Board Number : 88 Topic : การส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 253

 Detail :

 

เรียน Admin ทุกท่าน

1. ปี 2553 รบกวนทุกท่านส่งข้อมูล (รพ.) 2 ช่องทาง ได้แก่
 - ส่งส่วนกลางที่ http://op.nhso.go.th/op/
 - ส่งเขตที่ http://58.147.18.241/opindiv-09/upload/ (ต้องการพี่ๆ ช่วย setup LINUX ใครว่างยกมือเลยครับ ยินดีต้อนรับ)

2.ไฟล์ที่กำหนดคือ 12+18 หรือหาก export 18 ไม่ได้ก็ส่ง 12+8 ครับ (อยากได้ 12 เพื่อ monitor IP)

3. กำหนดการส่งตามตารางครับ (ส่งเลยกำหนดถือว่าส่งช้าครับ)
 

เดือนที่ให้บริการ

วันตัดยอดการส่งข้อมูล

ประมวลผลและรายงานผล

ตุลาคม 2552

31 มีนาคม 2553

เมษายน 2553

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552
มกราคม - มีนาคม 2553

30 เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

เมษายน 2553

31 พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553

พฤษภาคม 2553

30 มิถุนายน 2553

กรกฎาคม 2553

มิถุนายน 2553

31 กรกฎาคม 2553

สิงหาคม 2553

กรกฎาคม 2553

31 สิงหาคม 2553

กันยายน 2553

สิงหาคม 2553

30 กันยายน 2553

ตุลาคม 2553

กันยายน 2553

31 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลล่าช้า/อุทธรณ์

30 พฤศจิกายน 2553

ธันวาคม 2553


4. ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ

 

ขอบคุณครับ
ก.ไก่


 

โดย apisak.k 2010-03-08 00:10:15 

 

รับทราบคับพี่ไก่  ..  Linux อยากช่วยอยู่คับ  แต่ยังไม่ค่อย Expert   .. ใช้ตัวไหนอยู่คับ 


 

DateTime Answer 2010-03-08 06:18:36  

 

รับทราบครับ จะดำเนินการส่งให้ตามตารางครับ

 setup LINUX  ติดตั้ง server หรือว่าส่วนไหนครับ พอช่วยได้อยู่ครับ ว่าแต่จะให้ช่วยอย่างไรบ้างครับ

ให้ทุกท่านมายินยันรับทราบการส่งข้อมูลด้วยนะครับ


 

Post โดย :  wauy Date: 2010-03-11 23:17:56 ip:

พี่ไก่ครับ

หน้าจะมีที่ให้ตรวจสอบนะครับว่าที่ไหนส่งบ้างและให้แต่ละที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานพยาบาลตัวเองส่งรึยังครับ

รบกวนพี่ไก้ด้วยครับ หลายที่ถามมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราส่งเขตแล้ว

ขอบคุณครับ

 


Post โดย :  wauy Date: 2010-03-19 16:56:57 ip: