โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

Function สำหรับควบคุมฟอร์ม Javascript


DateTime : 2011-05-27 20:06:03
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

 http://web-programming-bookmark.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

 <script language="javascript" type="text/javascript">

/* Visit http://www.yaldex.com/ for full source code and get more free JavaScript, CSS and DHTML scripts! */ <!-- Begin function currencyFormat(fld, milSep, decSep, e) { var sep = 0; var key = ''; var i = j = 0; var len = len2 = 0; var strCheck = '0123456789'; var aux = aux2 = ''; var whichCode = (window.Event) ? e.which : e.keyCode; if (whichCode == 13) return true; // Enter key = String.fromCharCode(whichCode); // Get key value from key code if (strCheck.indexOf(key) == -1) return false; // Not a valid key len = fld.value.length; for(i = 0; i < len; i++) if ((fld.value.charAt(i) != '0') && (fld.value.charAt(i) != decSep)) break; aux = ''; for(; i < len; i++) if (strCheck.indexOf(fld.value.charAt(i))!=-1) aux += fld.value.charAt(i); aux += key; len = aux.length; if (len == 0) fld.value = ''; if (len == 1) fld.value = '0'+ decSep + '0' + aux; if (len == 2) fld.value = '0'+ decSep + aux; if (len > 2) { aux2 = ''; for (j = 0, i = len - 3; i >= 0; i--) { if (j == 3) { aux2 += milSep; j = 0; } aux2 += aux.charAt(i); j++; } fld.value = ''; len2 = aux2.length; for (i = len2 - 1; i >= 0; i--) fld.value += aux2.charAt(i); fld.value += decSep + aux.substr(len - 2, len); } return false; } // End --> </script> <center> <form> Enter Value: <input type=text name=test length=15 onKeyPress="return(currencyFormat(this,',','.',event))"> </form> </center>  thank you : www.experts-exchange.com/web_development

Post โดย :  huwko Date: 2011-05-27 20:56:31 ip: 118.175.76.231

โก้ ช่วยแกะ สริป ดูรูปเหมือนใน facebook ให้ด้วยจิ มันเท่ห์ดี

 


Post โดย :  สบู่เหลว Date: 2011-05-28 15:40:28 ip: 113.53.248.66