โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

Function แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ C#


DateTime : 2011-06-18 20:33:16
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

  การแปลงจำนวนเงิน จากตัวเลขเป็นตัวอักษร

ตอนที่จะต้องใช้งาน Code แปลงจำนวนเงิน จากตัวเลข เป็นตัวอักษร ภาษาไทย
จำได้ว่า หา Code ยากมากมาย เจอแต่ VB 
ก็เลยคิดว่า อาจจะมีคนต้องการเหมือนเราก็ได้ค่ะ เลยเอามาลงไว้ให้ค่ะ
ถ้ามีคนเคยลงไว้แล้ว ก็ขอโทษด้วยนะคะ

Code นี้หนูเขียนขึ้นเอง โดยแกะจาก Code VB ที่หาเจออ่ะค่ะ
ถ้าใครลองเอาไปทดสอบ แล้วเจอปัญหาอะไร เอามา Share กันนะคะ

ใน Code เรากำหนดให้มีการรับค่าเข้าไป โดยรับค่าเป็น string
ก็คือ ถ้าเรารับค่าจาก Textbox ก็สามารถเอาเข้ามาใช้ได้เลยค่ะ

 

ที่มา http://www.thaicreate.com/community/c-asp-net-convert-money-number-to-thai-text.html

 

public static string ThaiBaht(string txt)

        {
            string bahtTxt, n, bahtTH = "";
            double amount;
            try { amount = Convert.ToDouble(txt); }
            catch { amount = 0; }
            bahtTxt = amount.ToString("####.00");
            string[] num = { "ศูนย์", "หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า", "หก", "เจ็ด", "แปด", "เก้า", "สิบ" };
            string[] rank = { "", "สิบ", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน", "ล้าน" };
            string[] temp = bahtTxt.Split('.');
            string intVal = temp[0];
            string decVal = temp[1];
            if (Convert.ToDouble(bahtTxt) == 0)
                bahtTH = "ศูนย์บาทถ้วน";
            else
            {
                for (int i = 0; i < intVal.Length; i++)
                {
                    n = intVal.Substring(i, 1);
                    if (n != "0")
                    {
                        if ((i == (intVal.Length - 1)) && (n == "1"))
                            bahtTH += "เอ็ด";
                        else if ((i == (intVal.Length - 2)) && (n == "2"))
                            bahtTH += "ยี่";
                        else if ((i == (intVal.Length - 2)) && (n == "1"))
                            bahtTH += "";
                        else
                            bahtTH += num[Convert.ToInt32(n)];
                        bahtTH += rank[(intVal.Length - i) - 1];
                    }
                }
                bahtTH += "บาท";
                if (decVal == "00")
                    bahtTH += "ถ้วน";
                else
                {
                    for (int i = 0; i < decVal.Length; i++)
                    {
                        n = decVal.Substring(i, 1);
                        if (n != "0")
                        {
                            if ((i == decVal.Length - 1) && (n == "1"))
                                bahtTH += "เอ็ด";
                            else if ((i == (decVal.Length - 2)) && (n == "2"))
                                bahtTH += "ยี่";
                            else if ((i == (decVal.Length - 2)) && (n == "1"))
                                bahtTH += "";
                            else
                                bahtTH += num[Convert.ToInt32(n)];
                            bahtTH += rank[(decVal.Length - i) - 1];
                        }
                    }
                    bahtTH += "สตางค์";
                }
            }
            return bahtTH;
        }
 

ที่มา 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

 http://www.thaicreate.com/php/forum/004750.html
<?PHP
function convert($number){

$txtnum1 = array('๐','๑','๒','๓','๔','๕','๖','๗','๘','๙');

$number = str_replace(",","",$number);
$number = str_replace(" ","",$number);
$number = explode(".",$number);


if(sizeof($number)>2)
{
return 'ทศนิยมหลายตัวนะจ๊ะ';
exit;
}

$strlen = strlen($number[0]);
$convert = '';

for($i=0;$i<$strlen;$i++)

{

$n = substr($number[0], $i,1);
if($n!=0)
{

if($i==($strlen-2) AND $n==1) { $convert .= ''; }
else{ $convert .= $txtnum1[$n]; }

}
}

$convert .= '.';

if($number[1]=='0' OR $number[1]=='00' OR $number[1]=='') 
{ $convert .= ''; }
else

{ $strlen = strlen($number[1]);
for($i=0;$i<$strlen;$i++)
{
$n = substr($number[1], $i,1);
if($n!=0)
{ $convert .= $txtnum1[$n]; }
}

return $convert;

}

$numx = $numc;

echo $x.' => '.convert($numx);

?> 

 


Post โดย :  huwko Date: 2011-06-18 20:47:43 ip: 118.175.76.231

 help C#

http://csharp.net-informations.com/datagridview/csharp-datagridview-checkbox.htm


Post โดย :  huwko Date: 2011-06-19 12:19:27 ip: 118.175.76.231